Zemin: Edebiyat Dil ve Kültür Araştırmaları 2022/1 Sayı: 3 Haziran pdf – Yandex indir

tarafından
9
Zemin: Edebiyat Dil ve Kültür Araştırmaları 2022/1 Sayı: 3 Haziran pdf – Yandex indir

MAKALELER

ESRA NUR AKBULAK
Felâtun Bey ve Râkım Efendi’de Sömürgeci Pratiklerin İkili İnşası / The Dual Construction of Colonial Practices in Felâtun Bey ve Râkım Efendi

HELGA ANETSHOFER
How are Turkish ‹yapağı› “raw wool,” ‹yapalak› “owl,” and ‹lapa lapa kar yağ-› “to snow in thick flakes” related? / Türkçe yapağı, yapalak, ve lapa lapa (kar yağmak) sözcükleri nasıl ortak bir kökene dayanıyor?

ATABERK HACIMALE
Yeni Bir Poetikaya Doğru: Recaizade Mahmut Ekrem’in Takdîr-i Elhân’da ve Pejmürde’de Dile Getirdiği Edebiyat Görüşleri / Toward a New Poetics: Literary Perspectives Articulated in Recaizade Mahmut Ekrem’s Takdîr-i Elhân and Pejmürde

MUZAFFER KILIÇ
Aşkın Tezahüründe Belirleyici Bir Unsur Olarak Hüsn’deki “Ân” / The “Ân” in Beauty as a Decisive Element in the Manifestation of Love

SEDA KURT
Meşâyîh-i Uşşâkiyye’den Mahmûd Bedreddîn Efendi ve Şiirleri / Mahmûd Bedreddîn of the Sheikhs of Ushshakiyya and His Poems

AHMED NURİ
Can the Tragic Also Be Feminist? An Essay on the Poetics of Crisis Narratives in the 1960s and 1970s / Trajik Olan Feminist de Olabilir mi? 1960 ve 1970’lerdeki Kriz Anlatılarının Poetikası Üzerine Bir Deneme

ERTUĞRUL ÖKTEN
Câmî ve Meclis: Timurlu Ortamında Bir İnceleme / Jâmî and Majlis: A Study in the Timurid Environment

ALİ SERDAR – REYHAN TUTUMLU
Tefrika Romanlarla Osmanlı/Türk Romanına Kanonun Ötesinden Bakma / Looking at the Ottoman/Turkish Novel from Beyond the Canon with Serial Novels

ARAŞTIRMA NOTLARI

ABDULLAH UĞUR
Emir Sultan ve Menâkıbnâmelerine Dair Birkaç Not

İSA UĞURLU
Halil İnalcık’ın Tarihyazımı Metodolojisine Bir Eleştiri: Ahmedî “Gazâvâtnâme” Telif Etti mi?

KİTABİYAT

ERCAN AKYOL
Helen Pfeifer. Empire of Salons: Conquest and Community in Early Modern Ottoman Lands

İNCİ ENGİNÜN
Özlem Nemutlu. Ahmet Mithat Efendi’nin Kütüphanesi: Hikâye ve Romanlarında Okuma Eylemi

DURSUN ÖZYÜREK
Olcay Kocatürk. Şairin İlimle İmtihanı: Nev’î’nin Şiiri Üzerine Metinlerarası Bir İnceleme

BELGELER

ABDULLAH UÇMAN
Muhtasar Bir Menâkıb-ı Eşrefzâde

İSA UĞURLU
Süheyl Ünver’in Gaznevî Mahmûd ve Mecmûası Hakkındaki Notları

Etik İlkeler ve Yayın İlkeleri

Kaynak Gösterme İlkeleri
 
 
 

Zemin: Edebiyat Dil ve Kültür Araştırmaları 2022/1 Sayı: 3 Haziran isimli 304 sayfadan oluşan kitap ; Kolektif tarafından yazılmış ve ZEMİN DERGİ yayınevinin 23.06.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Star Maker pdf - Yandex indir başlıklı makalemizde Star Maker indir, Star Maker oku ve Star Maker pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Zemin: Edebiyat Dil ve Kültür Araştırmaları 2022/1 Sayı: 3 Haziran pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.