Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Enflasyona Göre Düzeltilmesi pdf – Yandex indir

tarafından
4
Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Enflasyona Göre Düzeltilmesi  pdf – Yandex indir

Birinci Bölüm: Finansal Tabloların Enflasyona
Göre Düzeltilmesinde Muhasebe Standartları Ve
Vuk Yaklaşımındaki Uygulama Esaslarına Toplu
Bakış 
İkinci Bölüm: Ankara Yeminli Mali Müşavir Odası
Başkanının Enflasyon Düzeltmesi İle İlgili Görüş
Ve Değerlendirmeleri 
Üçüncü Bölüm: Stokların Enflasyona Göre
Düzeltilmesine İlişkin Örnekler 
Dördüncü Bölüm: Amortismana Tabi Varlıkların
Enflasyona Göre Düzeltilmesine İlişkin
Örnekler 

Beşinci Bölüm: Gelir Tablosunun Enflasyona
Göre Düzeltilmesine İlişkin Örnekler 
Altıncı Bölüm: Kur Farkları Ve Faiz Giderlerinin
Enflasyona Göre Düzeltilmesine İlişkin
Örnekler 
Yedinci Bölüm: Yıllara Yaygın İnşaat
İşletmelerinde Yıllara Yaygın İnşaat
Maliyetlerinin Ve Alınan Hakedişlerin
Enflasyona Göre Düzeltilmesine İlişkin
Örnekler 
Sekizinci Bölüm: 5024 Sayılı Yasa Kapsamında
Vuk’un Mükerrer 298. Madde Hükümlerine Göre
Enflasyon Düzeltmesi Örneği
 
 

Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Enflasyona Göre Düzeltilmesi isimli 226 sayfadan oluşan kitap ; tarafından yazılmış ve GAZİ KİTABEVİ yayınevinin 08.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Enflasyona Göre Düzeltilmesi pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.