Yönetim ve Organizasyon Perspektifinden Kolluk Çalışmaları Yönetim Üzerine pdf – Yandex indir

Yönetim ve Organizasyon Perspektifinden Kolluk Çalışmaları  Yönetim Üzerine pdf – Yandex indir

Yüz yüze iletişim gerektiren, toplum içerisinde insanlarla sürekli etkileşim halinde olan ve görevini fedakâr bir şekilde yerine getiren kolluk kuvvetlerinin sunmuş olduğu hizmetin kalitesi hem genel kolluk olarak kamu sektöründe hem de özel kolluk olarak özel sektörde önem arz eden konular arasındadır. Kolluk olarak daha kaliteli hizmet sunabilmenin, memnuniyeti ön planda tutabilmenin her aşamasında etkin bir rol alan yöneticiler eylemlerini bu doğrultuda dizayn etmek zorunda kalmışlardır.
Kolluk çalışmaları kapsamında hazırlanan bu kitap, kolluk yöneticilerine ve diğer yöneticilere farklı bir bakış açısı sunmaktadır. Yöneticilerin uyguladıkları yönetim stratejilerine yönelik olarak alan yazında yer alan güncel yaklaşımları ele alan bu kitapta, farklı yönetim stratejilerinin ve örgütsel davranış konularının kolluk özelinde göz önüne serilmesi ile örgütlerin etkinliklerinin artacağı ve algılanan kurumsal imajlarına da olumlu katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.
Kitapta yer alan bölümlerde ilgili alan yazın değerlendirildikten sonra kollukla ilişkisi kurulmuştur. Kitapta, yönetim ve organizasyon perspektifinden liderlik, duygusal zeka, motivasyon, stres yönetimi, yönetimde kuşak farklılıkları, iletişim, öğrenen örgütler, kurumsal sosyal sorumluluk, stratejik yönetim ve etik iklim kavramları kolluk özelinde incelenmiştir.
 

Yönetim ve Organizasyon Perspektifinden Kolluk Çalışmaları
Yönetim Üzerine isimli 234 sayfadan oluşan kitap ; Kolektif tarafından yazılmış ve NOBEL BİLİMSEL yayınevinin 26.02.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Yönetim ve Organizasyon Perspektifinden Kolluk Çalışmaları Yönetim Üzerine pdf – Yandex indir - PDF indir