Yöneticiler ve Dalkavuklar pdf – Yandex indir

tarafından
3
Yöneticiler ve Dalkavuklar pdf – Yandex indir

İnsanı ve sergilemiş oldukları davranışlarını anlayabilmek davranış biliminin inceleme konusu olmuştur. Davranışların temelinde ne yatmaktadır? Davranışların sergilenme nedenleri nelerdir? Davranışlar ne zaman ve nasıl sergilenir? Davranışlar ne gibi sonuçlara sebep olur? Bunlar davranışları anlamlandırabilmek ve tanımlayabilmek için cevap bulunması gereken sorulardır. Davranışların anlamlandırabilmesi ve tanımlanabilmesi, bu davranışların kontrol edilmesine, teşvik edilmesine ya da engellenmesine de kolaylık sağlayacaktır.
 
Dalkavukluk konusu açıldığında, birçok kişinin dalkavuklara ve dalkavukluk davranışına karşı takınmış oldukları olumsuz tutum ve vermiş oldukları tepkilere rağmen, dalkavukluk davranışının bu kadar yaygın bir şekilde görülmesi, akıllara şu soruyu getirmektedir “Madem herkes dalkavuklara karşı; “Dalkavuklar kimler? Nasıl var olabiliyorlar? Ne iş yaparlar?”
 
Olumsuz bir davranış özelliği arz eden, benimsenmemesine rağmen gerek toplumsal gerekse örgütsel yaşamda varlığı şüphe gerektirmeyen dalkavukluk olgusunun; akademik anlamda üzerinde durulmaması ve kavramsal olarak detaylı bir şekilde incelenmemesi, konuyu inceleme ve değerlendirme gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu çalışma, dalkavukluk olgusunu tüm hatlarıyla ele aldığı iddiasında değildir. Çalışma ile dalkavukluk olgusu üzerine keşifsel bir çalışma yapılmıştır. Çalışma sonunda elde edilen sonuçların akademilerde görev yapan akademisyenlere ve yöneticilere ışık tutacağı düşünülmektedir.
 

Yöneticiler ve Dalkavuklar isimli 251 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Muhammed Masum Gülcemal tarafından yazılmış ve GECE KİTAPLIĞI yayınevinin 09.09.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Yöneticiler ve Dalkavuklar pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.