Yolun En Doğrusu 7 (Karton Kapak) pdf – Yandex indir

tarafından
6
Yolun En Doğrusu 7 (Karton Kapak) pdf – Yandex indir

Hiç şüphe yok ki, Sözün En Doğrusu Rabbimiz (cc)’nün kelamı olan Kur’ân-ı Kerîm’dir. Kur’ân-ı Kerîm’in rehberliğinde Yolun En Doğrusu ise Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.s.)’in yoludur. Çünkü O (s.a.s.) Kur’ân’ı bir yaşam biçimi haline getirmiştir.
 
Efendimiz (s.a.s.)’in bu kutlu yolunda öncelikle sahabe-i güzîn efendilerimiz yürüdü. Akabinde o yaşayış biçimi, O’nun (s.a.s.) varisleri olan alimler tarafından, görerek, duyarak elde edilen ve nesilden nesile aktarılan bir hazine gibi günümüze kadar hiç bozulmadan aktarılmıştır.
 
Bir peygamber aşığı olarak silsilede yerini alan hocamız, gönül dostumuz, mürebbîmiz M.Es’ad Coşan, halkanın diğer temsilcileri gibi, Efendimiz (s.a.s.)’in bütün özelliklerini üzerinde toplayan “kâmil insan” yetiştirmeyi hedeflemiştir. Bunun da ancak “sünnet”e ittibâ yoluyla mümkün olabileceğini bildiğinden, “yol”un ders kitabı mahiyetinde başta Râmûz’ul-ehâdîs olmak üzere sâir hadis kitaplarını takip etmiştir.
 
1980’den vefatına kadar geçen sürede 4 binden fazla hadîs-i şerîfi ele alan Hocamız, kimilerini birer, kimilerini de ikişer, üçer, dörder defa şerh etmiştir. Bu hadisler, titiz bir çalışmayla tekrarlardan arındırılmış, aynı hadisin farklı zamanlardaki şerhlerindeki yorumlar birleştirilmiş, nihayetinde kitap formunda hazırlanmıştır.
 
10 ciltlik bir Hadis Külliyatı olarak yayınlanacak Yolun En Doğrusu kitabımızın bu yedinci cildinin nice hayırlara vesile olmasını temenni ve niyaz ediyoruz.
 

Yolun En Doğrusu 7 (Karton Kapak) isimli 864 sayfadan oluşan kitap ; Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan tarafından yazılmış ve SERVER YAYINLARI yayınevinin 30.01.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

Yolun En Doğrusu 7 (Karton Kapak) pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.