Yerel Yönetimlerde Etik Mevzuatı ve Uygulaması pdf – Yandex indir

tarafından
7
Yerel Yönetimlerde Etik Mevzuatı ve Uygulaması pdf – Yandex indir

Yerel yönetimler, halka en yakın hizmet birimi olmalarının yanında, “yönetsel etik değerlere ilişkin kazanımların sağlandığı” kurumsal yapılar olarak; etkin bir (iyi) yönetişim unsurudur. Bir yandan, kamu hizmetlerinin ölçek ekonomisi ve etkin kaynak kullanımı ilkeleri çerçevesinde yerel yönetimler önem kazanmaktadır. Öte yandan, yerel yönetimlerde hizmet sunum türlerinin çoğalması ve karmaşıklaşması, bu süreçlerde çıkar çatışması ve etik tehditleri artırmaktadır. Etkili bir etik altyapı (etik rejim) oluşturulması amacıyla, yazılı düzenlemeler yanında, başta kararlı bir etik liderlik ile etkin uygulama, değerlendirme ve hesap verebilirlik mekanizmaları gereklidir. Vatandaşların kamu yönetimine güveni ve desteği, demokratik standartlar ve yönetişim olmadan etik ilkelerin yaşama geçirilmesi ve yolsuzlukla etkin mücadele olanaksızdır.
 

Yerel Yönetimlerde Etik Mevzuatı ve Uygulaması isimli 416 sayfadan oluşan kitap ; Ruşen Keleş tarafından yazılmış ve MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ KÜLTÜR YAYINLARI yayınevinin 12.09.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Yerel Yönetimlerde Etik Mevzuatı ve Uygulaması pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.