Yeni ve Geleneksel Para Politikası 1. Cilt: Temel, Tasarım ve Teori pdf – Yandex indir

tarafından
5
Yeni ve Geleneksel Para Politikası 1. Cilt: Temel, Tasarım ve Teori pdf – Yandex indir

İki ciltten oluşan çalışma, son yüzyılda hâkim olan para politikaları ile birlikte 2008 küresel krizi sonrasında dönüşen ve hâlen sınanmaya devam edilen politikaları kapsamlı olarak açıklamakta ve analiz etmektedir. Ekonominin değişen koşulları ve sunduğu deneyimlerden yararlanılarak, yorum ve analiz yapmaya elverişli bir içerikte konular sunulmaktadır. 
Kitabın birinci cildinde; para politikasının temel çerçevesi, tasarımı ve teorisine yer verilirken, Türkiye ve diğer ülke uygulamalarına ve alınan sonuçlara da temas edilmektedir. İkinci ciltte ise; günümüzde para politikasında merkezi bir konumda bulunan enflasyon hedeflemesi stratejisi, ABD, Avrupa ve Türkiye’nin para politikası tasarımları ve uygulamaları, merkez bankası bilançosu ve parasal büyüklükler etraflıca açıklanmakta; son dönemde cari para sistemini sarsan parasal dönüşüm ve sanal paralar eşliğinde yeni politika arayışları analiz edilmektedir.
 
1. Cilt 
1. Bölüm: Ekonomi politikaları, para politikası ve finansal sistem 
2. Bölüm: Para politikasının tasarımı, izlenen stratejiler, geleneksel ve geleneksel olmayan politika araçları 
 3. Bölüm: Para politikasının anahtar konuları: parasal aktarım mekanizması, ekonomik ve konjonktürel döngüler ve finansal krizler 
4. Bölüm: Ekonomik denge, teoride para, faiz ve para politikası, para arzı, faiz ve döviz kurunun belirlenmesi
5. Bölüm: Tüm yönleriyle enflasyon 
 
“New and Conventional Monetary Policies- Volume 1: Essence, Design and Theory”: The book covers the subjects of economic policy, monetary policy, design of policy, conventional and unconventional  policy tools and strategies, financial system, monetary transmission mechanism, financial crises, business cycle, cyclical cycle, money and interest in theory, inflation.
 

Yeni ve Geleneksel Para Politikası 1. Cilt: Temel, Tasarım ve Teori isimli 648 sayfadan oluşan kitap ; Doç. Dr. Fikret Kartal tarafından yazılmış ve EFE AKADEMİ YAYINLARI yayınevinin 23.05.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Yeni ve Geleneksel Para Politikası 1. Cilt: Temel, Tasarım ve Teori pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.