Yeni Milat : Covid-19 İktisadi, Finansal ve Kurumsal Yönleriyle pdf – Yandex indir

Yeni Milat : Covid-19 İktisadi, Finansal ve Kurumsal Yönleriyle pdf – Yandex indir

İçindekiler
 
Gelir Dağılımı ve ĠĢsizlik Temelinde COVID-19 Pandemisinin Makroekonomik Etkileri: Avrupa Birliği ve Türkiye Özelinde Salgının Ġktisadi Sonuçları
COVID-19’un Uluslararası Ticaret ve Diğer Temel Makro Göstergeler Üzerindeki Etkileri: G-20 Ülkeleri Analizi
COVID-19 Pandemi Krizinin Ekonomik ve Finansal Etkileri: G-7 ve Kırılgan BeĢli Ülkelerinin KarĢılaĢtırmalı Analizi
COVID-CDS-COVID (CCC) Döngüsü: Kalıntılarla ArtırılmıĢ (RALS) Koentegrasyon Testinden Kanıtlar
COVID-19 Pandemisinde Ülkelerin Ekonomik Özgürlükler Performansı Etkilendi Mi? Heritage Ġndeksi Üzerinden Bir KarĢılaĢtırma Denemesi
COVID-19 Sürecinin Denetim Üzerindeki Etkisi
COVID-19 AĢı GeliĢtirme ÇalıĢmalarının TMS, BOBĠ FRS ve KÜMĠ FRS Taslağı Çerçevesinde MuhasebeleĢtirilmesi
COVID-19 Pandemisi’nin Bankaların Finansal Performansına Etkisi: Türkiye Üzerine Uygulamalı Bir Analiz
Tarihsel BakıĢ Açısı ile COVID-19 Pandemisi Sürecinde Yatırım ve Kalkınma Bankacılığının Genel Durumu
COVID-19 Salgınının Demir-Çelik Sektörüne Etkileri: Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.ġ. Üzerine KarĢılaĢtırmalı Mali Analiz Örneği
COVID-19 Sürecinin Konya Ġlinde Faaliyet Gösteren Halka Açık ġirketlerin Finansal Tabloları Üzerindeki Etkilerinin Ġncelenmesi
Salgın Kontrolünde Sağlık Veri Kaynakları, Verilerin Gizliliği ve Güvenliği: COVID-19 Örneği
 

Yeni Milat : Covid-19 İktisadi, Finansal ve Kurumsal Yönleriyle isimli 325 sayfadan oluşan kitap ; tarafından yazılmış ve GAZİ KİTABEVİ yayınevinin 01.10.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Yeni Nesil Pazarlama pdf - Yandex indir başlıklı makalemizde Yeni Nesil Pazarlama indir, Yeni Nesil Pazarlama oku ve Yeni Nesil Pazarlama pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Yeni Milat : Covid-19 İktisadi, Finansal ve Kurumsal Yönleriyle pdf – Yandex indir - PDF indir