Yeni Medyanın Yükselişi pdf – Yandex indir

tarafından
6
Yeni Medyanın Yükselişi pdf – Yandex indir

Yeni medya, birey ve toplum yaşamının her alanını derinden etkilemektedir. Bu etkinin boyutları bazen dönüşümler düzeyinde kendini göstermektedir. İnsanların fiziksel dünyadaki varoluşu artık yeterli sayılmamaktadır. Yeni medya, herkesi sanal ortamlarda toplumsal varoluş sergilemeye zorlamaktadır. Bu nedenle bireyler; kendini açma, ifade etme ve gerçekleştirmede yeni medyanın sunduğu olanaklardan yararlanmaya çalışmaktadır.
Yeni medya yelpazesi içinde yer alan mobil telefonlar, sanal dünyalar, artırılmış gerçeklik, giyilebilir teknolojiler, sosyal ağlar, akıllı kentler ve oyunlaştırma teknolojileri gibi ortamlar, bugünün dünyasında birçok insan için vazgeçilmez konumdadır. Siber kültürün baskın olduğu bir dünyada bunları kullanan bireyler; veri madenciliğinden yararlanabilmekte, sanal topluluklar oluşturabilmekte, çevrimiçi işbirliği yapabilmekte, çok kimlikli iletişim kurabilmekte, siber eylemler gerçekleştirebilmekte ve toplum yaşamına sayısal yurttaşlar olarak etkin katılım gösterebilmektedir.

Bu kitapta, yeni medyayı çevreleyen tüm konular bir bütünlük içinde tartışılmaktadır. Her bölüm, alanında saygın isimlerden oluşan akademisyenler tarafından yazılmıştır. Genel olarak yeni medyaya ilgi duyan her kesimden okuyucunun kolayca yararlanabileceği işlevsel bir kaynak oluşturabilme çabasıyla hareket edilmiştir. Bu yüzden bilgilerin güncel, içeriğin kapsamlı ve dilin anlaşılır olmasına özen gösterilmiştir.
 

Yeni Medyanın Yükselişi isimli 490 sayfadan oluşan kitap ; Kolektif tarafından yazılmış ve NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK yayınevinin 22.07.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Yeni Medyanın Yükselişi pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.