Yeni Medya Ortamında Polis-Adliye Muhabirliği pdf – Yandex indir

tarafından
4
Yeni Medya Ortamında Polis-Adliye Muhabirliği pdf – Yandex indir

Polis ve adliye haberleri medyada her zaman büyük izleyici kitlesine sahip olmuştur. Bunda insanların kriminal vakalar karşısında duyduğu endişe ve olayların meydana gelme sürecine dair gelişen merak duygusunun rolü büyüktür. İnsanlar kendi başlarına gelmesinden korktukları bu gerçek suç vakalarından ya da kaza, afet, skandal vs.’den kaçınmak ve bu hatalara düşmemek için, tedbiren bu olayları dikkatle takip etmektedir. İnsanların toplum içindeki çatışmalı hali yazılı, sözlü iletişimin, yani haberleşmenin ana konusu olmuştur. Gazete de ortaya çıktığı günden itibaren ticari amaçlı iletişimin yanı sıra; haberlerinde okurlarını öncelikle kriminal vakalardan haberdar etmek amacıyla yayınlanmıştır. Polisiye ya da adli vakalar gazeteciliğin büyük sıçramalar yaşadığı ABD’de daha 1800’lü yıllardan itibaren büyük ilgi görmüştür. Sokaklarda satılan ve “1 kuruşluk gazete” tabir edilen ucuz bulvar gazeteleri sansasyonel polis ve adliye haberleri ağırlıklı olarak yayınlanmış, halkın her kesiminden büyük ilgi görmüştür. Gazeteciliğin gelişerek uzmanlık kollarına ayrıldığı süreçte polis-adliye muhabirliği yazılı basının ana gövdesini oluşturan haberler nedeniyle, bir anlamda gazetecilikle özdeşleşmiştir. Haber yazmanın tekniği ve kuralları “olay gazeteciliği” ifadesiyle genelleyebileceğimiz polisiye ve adli haberler esas alınarak formüle edilmektedir. Polis-adliye muhabirliği gazeteciliğin ilk basamağı, temel uzmanlık alanıdır. Geleneksel basında (yazılı basın, radyo ve TV’ler) polis-adliye muhabirliği daha çok sahada, olayların sıcak takibine dayalı gerçekleştirilmekteydi. Geleneksel basının teknolojik gelişmelerle internet basınına, oradan dijitalleşmeye evrilmesiyle (Yeni Medya) birlikte hala habercilikte önemli ağırlığını koruyan polis-adliye muhabirliği ve haberciliği de dönüşüme uğramıştır. Dijital medya çağında bir uzmanlık alanı olarak polis-adliye muhabirliğinin kaynağa ulaşma, haberin unsurlarını toplayıp yazma, çerçeveleme ve sunma biçimleri masa başı gazeteciliğini andıracak şekilde değişirken, yeni mesleki etik kuralları beraberinde getirmiştir. Bu kitapta polis-adliye muhabirliği kavramsal, tarihsel ve kuramsal boyutlarıyla ele alınacak, geleneksel medya polis-adliye muhabirliğinin yeni medya ortamında değişen ve dönüşen gazetecilik yapma biçimleri araştırılacaktır. Polis-adliye muhabirliğinin tarihsel arka planı, Türk basını içindeki yeri, gelişimi ve yeni medya ortamındaki dönüşümünün inceleneceği kitap bu kapsamıyla alanında bir ilk çalışma, yazılı, internet, dijital gazetecilik uygulamalarında yol gösterici bir rehber niteliğindedir.
 

Yeni Medya Ortamında Polis-Adliye Muhabirliği isimli 114 sayfadan oluşan kitap ; Ali Dağlar tarafından yazılmış ve PLATANUS PUBLISHING yayınevinin 07.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Yeni Medya Ortamında Polis-Adliye Muhabirliği pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.