Yeni Ateistlerin Yanılgıları pdf – Yandex indir

tarafından
6
Yeni Ateistlerin Yanılgıları pdf – Yandex indir

Hazırlamış olduğumuz bu eser, günümüzde yeni ateistler tarafından dinler ve özelde İslam dini aleyhinde geliştirilen söylemleri yeni ateistlerin bizzat kendi eserlerinden hareketle tespit ederek objektif veriler ışığında değerlendirmek, ileri sürülen iddiaların İslami öğretilerle bağdaşıp bağdaşmadığını ortaya koymak, bu yolla doğru İslam algısının oluşması ve kitlelere aktarılmasına katkıda bulunmak amacıyla kaleme alınmıştır. Konular ezbere dayalı kabullerden hareket etmek yerine, odak sorular etrafında yapılandırılmıştır. Eserde yeni ateistlerin genel tavır ve yanılgıları, dine yönelik eleştirileri, bu eleştirilerin İslam dini ve inançları açısından geçerlilik değeri taşımasının imkansızlığı temellendirilerek, İslam dininin insanlık açısından önemi ve gerekliliği üzerinde durulmuştur.
 

Yeni Ateistlerin Yanılgıları isimli 240 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Emine Öğük tarafından yazılmış ve DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI yayınevinin 23.02.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Yeni Ateistlerin Yanılgıları pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.