Yazım Kılavuzu pdf – Yandex indir

tarafından
6
Yazım Kılavuzu pdf – Yandex indir

Yazım Kılavuzu TDK’nın en son yaptığı değişikliklere göre hazırlanmıştır.
Yazım Kılavuzu; ” Yazım Kuralları ” ” Noktalama işaretleri ” ” Yazıda Kullanılan Diğer İşaretler ” ”  Kısaltmalar ” Kısaltmalar Dizini ” ve ” Genel Dizin ” bölümlerinden oluşmuştur.
Sevgili Öğrenciler
İnsanlar arasındaki iletişimi sağlayan temel araç dildir.
Duygu istek ve düşüncelerimizi dil vasıtasıyla aktarırız. İnsanları birbirine yaklaştıran birbiriyle kaynaştıran ve toplumları ayakta tutan tek öge dildir. Dil; bir ülkenin kalkınmasını sürekliliğini ve kültür varlığının devamını sağlar. Bir dilin iki yönü vardır: Biri günlük ilişkilerimizde sesli olarak kullandığımız konuşma dili; diğeri anlatmak istediklerimizi yazı ile belirttiğimiz yazı dili. Bir milletin tüm bireyleri gerek yazıda gerek konuşmada aynı dili kullanırlar. Ancak yazı dilinin apayrı özelliği vardır. Yazı dili bir milletin kültür ve medeniyet dilidir. Büyük medeniyetleri kültürleri ve tarihsel birikimleri olan milletlerin yazı dili vardır. Bir milletin dil birliği yazı birliğiyle sağlanır. Bu da imla birliğinin gerçekleştirilmesiyle mümkündür. Yazım (imla); bir dilin söz varlığını o dönemde geçerli olan ses biçim köken vb. kurallara uygun olarak yazıya geçirme; dildeki kelimeleri ve ekleri kurallarına uygun olarak yazmadır. Başka bir tanımla imla bir dilin kelimelerinin doğru olarak yazıya geçirilmesini sağlayan ortak yazma biçimidir.
 

Yazım Kılavuzu isimli 375 sayfadan oluşan kitap ; Kolektif tarafından yazılmış ve EMA KİTAP yayınevinin 07.09.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Yazım Kılavuzu pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.