Veteriner Cerrahinin Esasları pdf – Yandex indir

tarafından
7
Veteriner Cerrahinin Esasları pdf – Yandex indir

Eğitimine başladığım günden itibaren veteriner cerrahi müfredatının yıllar içerisinde evrilerek radyoloji, anesteziyoloji-reaminasyon, ortopeditravmatolojinin ayrı derslere dönüştüğüne tanık oldum. Artık bu farklı disiplinlerin ayrı Anabilim Dalı olmaları, zamanı geçmekte olan bir zorunluluktur. Son yıllarda pek çok veteriner fakültesinde klinik eğitim programının hayvan türlerini temel almaya başladığı da görülmektedir. Spesifikleşen bu eğitimin daha iyi kavranabilmesi için veteriner cerrahi eğitimine başlayan bir öğrencinin temel cerrahi konulara hâkim olması gerekir. Bu düşünce çerçevesinde bu derleme kitabın ismi “Veteriner Cerrahinin Esasları” oldu. Bu kitapta kedi, köpek, at ve sığır olmak üzere 4 farklı hayvan türüne yer verildi. Bir veteriner kliniğine başvuran cerrahi hastanın preoperatif döneminden başlayarak postoperatif dönemin tamamı, karşılaşılabilecek komplikasyonlarda dâhil olmak kaydıyla bölümler halinde anlatıldı. Bu kitabın yazımında uluslararası ve ulusal yaygın kabul görmüş kitaplar, son yıllardaki derlemeler, araştırma makaleleri ve olgu sunumları kaynak olarak kullanıldı. Ayrıca konu ile ilişkili çok sayıda video, metin içerisinde link verilerek okuyucuya önerildi.
Doç. Dr. Mahir KAYA
 

Veteriner Cerrahinin Esasları isimli 365 sayfadan oluşan kitap ; Doç. Dr. Mahir Kaya tarafından yazılmış ve PLATANUS PUBLISHING yayınevinin 02.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Veteriner Cerrahinin Esasları pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.