Vergi Yargılama Hukukunda Hak Arama Özgürlüğü pdf – Yandex indir

tarafından
10
Vergi Yargılama Hukukunda Hak Arama Özgürlüğü pdf – Yandex indir

Temel hak ve özgürlüklerden birini oluşturan hak arama özgürlüğü, idari işlem ve eylemler nedeniyle meydana gelen ihlallerin giderilmesi ve hakların korunması imkânını sunan bir güvencedir. Anayasal bir teminat olan hak arama özgürlüğünün yargı yolunda işlerlik kazanabilmesi için açılan davaların kanunun aradığı hususları karşılaması gerekmektedir. Kanunca belirlenen hususların karşılanmaması durumunda bireylerin yargı yolunda hak arama olanakları ortadan kalkabilmektedir.
Bu kitap idari yargı düzeni içinde vergiyle ilgili uyuşmazlıklarda açılan davaların esasına ilişkin incelemeye geçilebilmesi için ilk inceleme aşamasında aranan hususları hak arama özgürlüğü üzerinden ele almakta ve bu hususların hak arama özgürlüğüne etkisini incelemektedir. Kitapta ayrıca davanın esasına geçilebilmesinde ön şartlar şeklinde kabul edilebilecek hususların hak arama özgürlüğünü ihlal edici veya kısıtlayıcı bir etkiye neden olup olmadığı konusu her bir husus açısından teorik çerçeve, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay içtihatları üzerinden değerlendirilmektedir.
 

Vergi Yargılama Hukukunda Hak Arama Özgürlüğü isimli 370 sayfadan oluşan kitap ; Mine Biniş tarafından yazılmış ve NOBEL BİLİMSEL yayınevinin 21.03.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Uygulamalı Tazminat Hukuku İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ders Kitapları Dizisi pdf - Yandex indir başlıklı makalemizde Uygulamalı Tazminat Hukuku İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ders Kitapları Dizisi indir, Uygulamalı Tazminat Hukuku İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ders Kitapları Dizisi oku ve Uygulamalı Tazminat Hukuku İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ders Kitapları Dizisi pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Vergi Yargılama Hukukunda Hak Arama Özgürlüğü pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.