Vasiyetin Yerine Getirilmesi pdf – Yandex indir

tarafından
17
Vasiyetin Yerine Getirilmesi pdf – Yandex indir

Çalışmanın konusu vasiyetin yerine getirilmesine ilişkindir. Vasiyet, kanuni düzenleme olarak “Belirli mal bırakma” kenar başlığı ile Türk Medeni Kanunu m. 517 ve devamı hükümlerinde maddi anlamda ölüme bağlı tasarruf türlerinden biri olarak düzenlenmiştir. Türk Medeni Kanunu’nun başka maddelerinde de (örneğin TMK m. 600 vd.) vasiyet hakkında düzenlemeler yer almaktadır. Vasiyetin yerine getirilmesi (ifası) bakımından da bazı hususlarda Türk Medeni Kanunu’nda özel hükümler getirilmiş olmakla beraber (örneğin TMK m. 518), bunların dışında borçlar hukukunun ve eşya hukukunun genel hükümleri uygulama alanı bulmakta, ayrıca ifanın konusu ile şekli vasiyetin türüne göre değişebilmektedir. Bu doğrultuda çalışmada konu esas olarak maddi hukuk bakımından medeni hukuk kapsamında ve miras hukukuna ilişkin özellik gösteren hüküm ve sonuçları bakımından irdelenmiş, ayrıca vasiyetten doğan borcun yerine getirilmesi isteminin dava yoluyla ileri sürülmesi bağlamında usul hukuku bakımından da hüküm ve sonuçlarına değinilmiştir. Kitapta, vasiyet borcu kavramı, vasiyet borcunun doğumu, muacceliyeti, zamanaşımı, vasiyet borcunun ifasında taraflar ile vasiyetin yerine getirilmesi istemi ve davası konuları öğretideki teorik tartışmalar ve yargı kararları ışığında ele alınarak irdelenmiştir.
 

Vasiyetin Yerine Getirilmesi isimli 349 sayfadan oluşan kitap ; Gülşah Sinem Aydın tarafından yazılmış ve ON İKİ LEVHA YAYINCILIK yayınevinin 15.09.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Fikri Hakların İhlaline Dayalı Kazanç Devri Talebi pdf - Yandex indir başlıklı makalemizde Fikri Hakların İhlaline Dayalı Kazanç Devri Talebi indir, Fikri Hakların İhlaline Dayalı Kazanç Devri Talebi oku ve Fikri Hakların İhlaline Dayalı Kazanç Devri Talebi pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Vasiyetin Yerine Getirilmesi pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.