Uzaktan Çalışmanın Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini Üzerine Etkisi ve Bir Uygulama pdf – Yandex indir

tarafından
10
Uzaktan Çalışmanın Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini Üzerine Etkisi ve Bir Uygulama pdf – Yandex indir

Bu kitapta; bir bütünün parçası olarak değerlendirilen iş ve işe dair çalışmaların yeni çağın gelişmelerine nasıl ayak uydurdukları, örnekleri ile birlikte sunularak okuyucunun; kalıplara sığmayan, değişen çalışma koşullarının ve iş veren uygulamalarının görsel ve grafiksel anlatımlarla açıklamasını, uzaktan ve hibrit çalışma modellerine dair örnekler ile dünyanın değişen iş koşullarının iş gören ve işveren niteliklerine etkisini bir arada bulması amaçlanmıştır.
 

Uzaktan Çalışmanın Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini Üzerine Etkisi ve Bir Uygulama isimli 158 sayfadan oluşan kitap ; Salih Bayraktar tarafından yazılmış ve NOBEL BİLİMSEL yayınevinin 16.04.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Uzaktan Çalışmanın Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini Üzerine Etkisi ve Bir Uygulama pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.