Uygulamalı Sosyal Bilimlerin Disiplinlerarası Analizi pdf – Yandex indir

tarafından
6
Uygulamalı Sosyal Bilimlerin Disiplinlerarası Analizi pdf – Yandex indir

Birinci Bölüm: İş Yaşaminda Mikroagresyon 
İkinci Bölüm: Sağlik Ekonomisi 
Üçüncü Bölüm: Küresel Bir Sorunu Yerel Bir Önceliğe Çevirmek: Türkiye’de Yerel Yönetimlerin İklim Değişikliğine Tepkisi 
Dördüncü Bölüm: Pandeminin Vefakâr Gönüllüleri 
Beşinci Bölüm: Toplam Kalite Yönetimi 
Altinci Bölüm: Hasta Güçlendirme 
Yedinci Bölüm: Portföy Yönetimi Üzerinde Yatirimcinin Rolü 
Sekizinci Bölüm: Küreselleşen Bir Dünyada Sosyal Koruma Ve Yoksulluk Arasindaki İlişkiyi Araştirmak 
Dokuzuncu Bölüm: Gig Ekonomisine Kavramsal Bir Bakiş: Airbnb, Uber Ve Deliveroo Örnekleri 
Onuncu Bölüm: Yerel Yönetimlerin Sosyal Konut Üretimi Ve Politikalarindaki Rolü Ve Yerel Düzeyde Sosyal Konut Politikalarinin Gelişiminin Önündeki Engeller 
On Birinci Bölüm: Aktif Vatandaşlik Bağlaminda Gençlik Katilimi Ve Gönüllülük 
On İkinci Bölüm: Türkiye’de Kurumlarin Ve Gelir Adaletinin Mutluluk Üzerine Etkisi 
On Üçüncü Bölüm: Örgütsel Davraniş 
On Dördüncü Bölüm: Devletin Mali Destekte Bulunmasinin Sivil Toplum Kuruluşlari Ve Siyasi Partilerin Bağimsizliği Üzerindeki Etkisi 
On Beşinci Bölüm: Postmodern Kamu Yönetimi: Kavramsal Bir Çerçeve 
On Altinci Bölüm: Sağlik Turizmi 
On Yedinci Bölüm: Yatirim Teşviklerinin İl Ekonomilerine Etkisinin Analizi: Şirnak İli Örneği 
On Sekizinci Bölüm: Türkiye’de Kamu Sağlik Ve Eğitim Harcamalari İle Ekonomik Büyüme İlişkisi 
On Dokuzuncu Bölüm: Yerel Yönetim Birimi Olarak Belediyelerde Çalişan Ve Yönetici Uyumu 
Yirminci Bölüm: Sağlik Kurumlarinda Risk Yönetimi 
Yirmi Birinci Bölüm: Lopcow Temelli Electre Ve Promethee Yöntemleriyle G7 Ülkeleri Ve Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkinma Göstergelerine Göre Değerlendirilmesi 
Yirmi İkinci Bölüm: Sürdürülebilirlik Bağlaminda Yeşil Finans 
Yirmi Üçüncü Bölüm: Uluslararasi Ticarette Ödeme Şekilleri 
Yirmi Dördüncü Bölüm: Dijitalleşme Sürecinde Merkez Bankaciliğinin Rolü Üzerine Bir İnceleme 
Yirmi Beşinci Bölüm: İleri Yaş Ve Engelli Turizminde Seyahat Kisitlari Ve Motivasyonlari 
Yirmi Altinci Bölüm: Uluslararasi Ticaret Teorileri: Bir Değerlendirme 

Yirmi Yedinci Bölüm: Eski Türk Edebiyati Divan Şiirlerinde Tedavi Amaçli Kullanilan Bitkiler 
Yirmi Sekizinci Bölüm: Türkiye’de Sağlik Politikalarinin Ve Genel Olarak Hastanelerin Değerlendirilmesi 
Yirmi Dokuzuncu Bölüm: Bağimsizlik Sonrasi Türkmenistan Emek Piyasasinin Durumu 
Otuzuncu Bölüm: Akilli Kent Uygulamalari
 
 

Uygulamalı Sosyal Bilimlerin Disiplinlerarası Analizi isimli 870 sayfadan oluşan kitap ; tarafından yazılmış ve GAZİ KİTABEVİ yayınevinin 20.01.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

Uygulamalı Sosyal Bilimlerin Disiplinlerarası Analizi pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.