Uygulamalı Olumlu Davranışsal Destek pdf – Yandex indir

tarafından
6
Uygulamalı Olumlu Davranışsal Destek  pdf – Yandex indir

Olumlu Davranışsal Destek, Uygulamalı Davranış Analizinin te­melinden ortaya çıkmış olan ve öğrencilerin olumlu davranışlarına odaklanarak onların olumsuz davranışlarını yok etmeyi sağlayan bir yaklaşımdır. Açık sisteme sahip olan ülkemizde böyle bir yaklaşımın önemli bir uygulama alanı vardır. Aslında bizim öğretmenlerimiz çoğunlukla demokratik bir öğretmen davranışı sergileme yanlısı ol­dukları için bu yaklaşımın avantajlarından her zaman yararlanmayı ümit etmektedirLler.
Ancak bu yaklaşımı nasıl ve ne biçimde kulla­nacakları ile ilgili yetkin bir bilgi ve deneyime sahip olmadıkları da gözlenmektedir. Tüm kademelerdeki –anaokulu, anasınıfları, ilkokul­lar, ortaokullar ve liseler dahil unicversitedeki öğretim elemanları dahil- çalıuşan öğretmenlerin etkili sınıf yönetimlerinde bu kitaba ihtiyaç duymaktadırlar. Çünkü bu kitap öğrencilerin olumlu dav­ranışlarına odaklanarak olumsuz ya da problemlei davranışlarının kendiliğinden söneceğine inana bir yaklaşımdır. Ayrıca ailelerin ço­cuklarının problemlei görtdükleri davranışların yok edilmesinde ve de olumlu davranışlar kazandırılmasında etkis araştırmalarla kanır­lanmış bir yaklaşım olması nedeniyle bu kiştabın içeriğinin i kolay­lıkla kulşlanabilecekler ve avantajlarından yaralanabileceklerdir. Bu yüzden böyle bir kitabın yazılmasına ihtiyaç duyulduğu inanılmıştır.
 

Uygulamalı Olumlu Davranışsal Destek isimli 277 sayfadan oluşan kitap ; tarafından yazılmış ve EĞİTEN KİTAP yayınevinin 12.04.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Uygulamalı Olumlu Davranışsal Destek pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.