Uluslararası Rejimler / Teorik Yaklaşımlar pdf – Yandex indir

tarafından
2
Uluslararası Rejimler / Teorik Yaklaşımlar  pdf – Yandex indir

Uluslararası rejim kavramı devletler arası iş birliği dinamiklerini incelemek ve çevre ve ticaret gibi farklı alanlarda uluslararası yönetişimi açıklamak amacıyla Uluslararası İlişkiler (Uİ) literatüründe 1970’lerden itibaren önemli bir yer tutmuştur. Teorisyenler uluslararası bir üst otoritenin olmadığı ve genellikle anarşik bir çatışma ortamı olarak algılanan ve tasvir edilen uluslararası ilişkilerde devletlerin neden ve nasıl belli ilke, norm ve kurallara dayalı olarak iş birliği yaptıkları ve bunun için hangi resmi ve gayrı resmi mekanizmaları kurduklarını uluslararası rejimleri analiz ederek anlamaya çalışmaktadırlar.
Uİ disiplininin temellerini teşkil eden teorik araştırmalar son dönemde ülkemizdeki akademik üretim süreci içerisinde de giderek daha fazla yer almaktadır. Ancak Türkçe akademik literatürde uluslararası rejim teorilerine ilişkin kapsamlı çalışma yok denecek kadar azdır. Bu kitap Türkçe Uİ literatürüne uluslararası rejimlere ilişkin kavramsal ve kuramsal bir genel giriş ile katkı yapmayı amaçlamaktadır. Kitap uluslararası rejim çalışmalarını Uİ disiplinine yön veren dört ana gelenek olan Neo-realizm, Neo-liberalizm, bilişselci gelenek ve Eleştirel Teori perspektiflerinden kuramsal bir incelemeye tabi tutmaktadır. Kitapta her bir teorik yaklaşım ampirik örnekler verilerek açıklanmaktadır.
 
 

Uluslararası Rejimler / Teorik Yaklaşımlar isimli 96 sayfadan oluşan kitap ; Serdar Altay tarafından yazılmış ve KRİTER BASIM YAYIN DAĞITIM yayınevinin 29.04.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Monthly Review (11. Sayı) pdf - Yandex indir başlıklı makalemizde Monthly Review (11. Sayı) indir, Monthly Review (11. Sayı) oku ve Monthly Review (11. Sayı) pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Uluslararası Rejimler / Teorik Yaklaşımlar pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.