Uluslararası Pazarlama Yönetimi pdf – Yandex indir

tarafından
2
Uluslararası Pazarlama Yönetimi pdf – Yandex indir

Dijitalleşmeyle birlikte artık bir işletme kurulduktan çok kısa bir süre sonra internet üzerinden yabancı ülke pazarındaki bir müşteri ya da işletme ile temas kurabilmekte ve ürününün dış pazarda dolaşmasını sağlayabilmektedir. Bu yönüyle dijital ortamda faaliyet yürüten bir işletme aynı “küresel doğan işletmeler” gibi kurulduktan çok kısa bir süre sonra uluslararasılaşabilmektedir. Bu işletmeler çoğunlukla e-ihracat olarak uluslararasılaşma işlemi yapmaktadır; fakat bir süre sonra yabancı ülke pazarındaki bir dijital işletmeyi (bir e-ticaret sitesini) satın alarak ya da ortak olarak artık yatırım modunu da kullanmış olmaktadır. Eldeki bu kitap ile hem alanyazında çokça bahsedilen uluslararası pazarlama kavramlarına hem de hibrit mod ile pazara giriş ve dijital işletmelerin uluslararasılaşması konularına değinilmektedir. Bunun yanı sıra ülkelerin uluslararası ticaret yapma ve söz konusu ticarette rekabet üstünlüğü elde etme nedenlerini açıklayan “klasik” ve “modern” teorilerden, işletmelerin uluslararasılaşma nedenlerine, uluslararası faaliyetlerde rekabet üstünlüğünü elde etme ve bu rekabeti devam ettirme yöntemlerine yönelik yaklaşımlardan bahsedilmektedir.
 

Uluslararası Pazarlama Yönetimi isimli 250 sayfadan oluşan kitap ; Doç. Dr. Bora Göktaş tarafından yazılmış ve EFE AKADEMİ YAYINLARI yayınevinin 11.09.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Uluslararası Pazarlama Yönetimi pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.