Ulaşım Ağı Optimizasyonu: Malatya Örneği pdf – Yandex indir

tarafından
5
Ulaşım Ağı Optimizasyonu: Malatya Örneği pdf – Yandex indir

İçindekiler
 
TABLOLAR LİSTESİ
ŞEKİLLER LİSTESİ
SİMGELER VE KISALTMALAR
1. GİRİŞ
1.1. Teorik Çerçeve
1.2. Problem Tanımı
2. LİTERATÜR TARAMASI
2.1. Toplu Taşıma Ağ Tasarım Problemi
2.1.1. TTATP’nin Temel Özellikleri
2.1.2. Problemin Temsili
2.1.2.1. Ulaşım Ağı Problemi Bileşenleri
2.1.3. Trafik Atama
2.1.3.1. Kullanıcı Dengesi Ataması
2.1.3.2. Sistem Optimal Ataması
2.1.3.3. Ya Hep Ya Hiç Trafik Ataması
2.1.3.4. Artışsal Trafik Ataması
2.1.3.5. Kapasite Kısıtlı Trafik Ataması
2.1.4. Frank-Wolfe Algoritması
2.2. TTATP Önceki Çalışmalar
2.3. TTATP Çözüm Yöntemleri
2.3.1. Geleneksel Çözüm Yöntemleri
2.3.2. Sezgisel Çözüm Yaklaşımları
2.3.3. Meta-Sezgisel Çözüm Yaklaşımları
2.3.4. ORATP İçin Genetik Algoritma
 2.4. ORATP Model ve Formülasyonu
2.4.1. ORATP Varsayımları
2.4.2. ORATP Notasyonları
2.4.3. ORATP Formülasyonu
3. VERİLERİN TOPLANMASI VE ANALİZİ
3.1. Malatya İli ve Ulaşım Ağı Özellikleri
3.2. Yolculuk Üretim-Çekim
3.3. Yolculuk Dağıtımı
3.3.1. Yer Çekimi (Gravity) Modeli
3.3.2. Fratar Modeli
3.4. Türel Ayrım
3.4.1. Multinomial Logit Model
3.4.2. Growth Factor Modeli
3.5. Verilerin Hazırlanması
4. ÇÖZÜM YAKLAŞIMI
4.1. Başlangıç Çözüm Kümesini Üretme
4.2. Otobüs Rota Ağı Analiz Süreci
4.3. Optimal Otobüs Rota Ağını Arama
4.3.1. Genetik Algoritma ile Rota Ağı Arama
5. UYGULAMA
5.1. Duyarlılık Analizi
5.2. Test Ağı
5.2.1. Test Ağı Sayısal Sonuçları
5.3. Malatya İli Otobüs Rota Ağı Tasarımı
5.4. Uygulama Sonuçları
6. SONUÇLAR
KAYNAKÇA
 

Ulaşım Ağı Optimizasyonu: Malatya Örneği isimli 137 sayfadan oluşan kitap ; M. Şamil Şık tarafından yazılmış ve GAZİ KİTABEVİ yayınevinin 23.08.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Ulaşım Ağı Optimizasyonu: Malatya Örneği pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.