Uhuvvet Risalesi – Orta Boy (Kod:434) pdf – Yandex indir

tarafından
11
Uhuvvet Risalesi – Orta Boy (Kod:434) pdf – Yandex indir

Sakın sakın! Dünya cereyanları; hususan siyaset cereyanları ve bilhassa harice bakan cereyanlar sizi tefrikaya atmasın. Karşınızda ittihad etmiş dalalet fırkalarına karşı perişan eytmesin! “Elhubbu Fşllah Vel bu’zu Fillah” düstur-u Rahmani yerine El’iyazübillah * “Elhubb-u fissiyaseti Vel Bu’zulissiseti” düstur-u şeytani hükmedip melek gibi bir hakikat kardeşine adavet; ve elhannas gibi bir siyaset arkadaşına muhabbet ve tarafdarlık ile zulmüne rıza gösterip cinayetine şerik eylemesin.
Kur’an, mü’minleri uhuvvet ve muhabbete davet ediyor.
 
Nifak, şikak, kin ve düşmanlıktan men’edecek mühim sebebleri gösteriyor.
Hepimizin Rabbimiz bir, Peygamberimiz bir, Dinimiz bir, Kitabımız bir, Kıblemiz bir.
Bu birlikler bizi ittifaka dâvet ederken, İslâmiyet de o kadar dahilî ve haricî hücumlara mâruz kalırken, ihtilâf çıkaranlar nasıl kendilerini haklı görebilirler?
 

Uhuvvet Risalesi – Orta Boy (Kod:434) isimli 48 sayfadan oluşan kitap ; Bediüzzaman Said Nursi tarafından yazılmış ve ENVAR NEŞRİYAT yayınevinin 24.01.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

Uhuvvet Risalesi – Orta Boy (Kod:434) pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.