Türkiye’nin Enerji Dağıtım Merkezi Olmak İçin İzlediği Stratejiler pdf – Yandex indir

tarafından
8
Türkiye’nin Enerji Dağıtım Merkezi Olmak İçin İzlediği Stratejiler pdf – Yandex indir

Ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişimlerinin en temel gereksinimi enerjidir. Son yıllarda enerjinin varlığı uluslararası arenada politik sürecin belirleyicisi olmuştur. Enerjiye duyulan ihtiyacın artması ve enerjinin kullanım alanlarının farklılaşması ülkelerin enerji taleplerini artırmıştır. Her ülkenin enerji rezervi aynı olmadığından küresel piyasada enerji konusunda arz talep sorunları yaşanmaktadır. Enerji rezervleri yetersiz olan ülkelerin enerji bağımlılığı, ülkeleri farklı enerji kaynaklarının arayışına yöneltmiştir. Bu süreç, enerjide arz güvenliği sorununu ortaya çıkarmakta ve ülkeler enerji kaynaklarını çeşitlendirme yoluna gitmektedir. Son yıllarda uluslararası arenada ülkeler, enerji rezervlerini arttırarak dünya üzerinde egemen güç olmaya çalışmakta ve enerji merkezli dış politikalar belirlemektedir. Çalışmada, Türkiye’nin enerji dağıtımında merkez ülke olma hedefi, enerji rezervi zengin olan ülkelerin enerji politikalarıyla birlikte ele alınmıştır. Ayrıca Türkiye’nin bölgesel işbirlikleriyle sağladığı petrol ve doğal gaz boru hatlarının, bu hedefi ne kadar desteklediği üzerinde durulmuştur)
 

Türkiye’nin Enerji Dağıtım Merkezi Olmak İçin İzlediği Stratejiler isimli 101 sayfadan oluşan kitap ; Galip Afşin Ravanoğlu tarafından yazılmış ve EFE AKADEMİ YAYINLARI yayınevinin 22.01.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

Türkiye’nin Enerji Dağıtım Merkezi Olmak İçin İzlediği Stratejiler pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.