Türkiye’de Yabancılara Konut Ve Bağımsız Bölüm Satışının Hukuki Boyutu pdf – Yandex indir

tarafından
9
Türkiye’de Yabancılara Konut Ve Bağımsız Bölüm Satışının Hukuki Boyutu  pdf – Yandex indir

Yabancıların Türkiye sınırlarında konut ve bağımsız bölüm edinmesi meselesi, Cumhuriyet öncesi dönemden günümüze kadar birçok hukuki düzenlemede yerini bulmuştur. Yabancıların Türkiye’de konut ve bağımsız bölüm edinimi, kimi dönemlerde sıkı hukuki şartlara tabi olurken, bazı dönemlerde bu sıkı şartlar epey esnetilmiştir. Bu kitabın amacı, yabancılara konut ve bağımsız bölüm satışının hukuki boyutunu; AİHS, Anayasa, kanun, yönetmelik, tüzük, Cumhurbaşkanı kararı gibi hukuki düzenlemeler ve Anayasa Mahkemesi kararları, Yargıtay kararları ve öğreti ışığında ve TÜİK, TKGM verileri doğrultusunda ortaya koymaktır. Bu kapsamda, bu kitapta yabancıların konut ve bağımsız bölüm edinmesindeki hukuki düzenlemeler, Cumhuriyet öncesi dönemden itibaren ele alınarak, 2022 yılına kadar açıklanmış ve 2000-2022 yılları arasında TKGM ve TÜİK verileri ışında, yabancılara konut ve bağımsız bölüm satışının hukuki düzenlemelerle ilişkisi yorumlanmıştır.
 

Türkiye’de Yabancılara Konut Ve Bağımsız Bölüm Satışının Hukuki Boyutu isimli 224 sayfadan oluşan kitap ; Eda Orman Kaya tarafından yazılmış ve PLATON HUKUK yayınevinin 24.10.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Türkiye’de Yabancılara Konut Ve Bağımsız Bölüm Satışının Hukuki Boyutu pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.