Türkiye’de Sosyal Parafiskal Gelirler ve Vergilerin, Gelirin Yeniden Dağılımına Etkisi pdf – Yandex indir

tarafından
3
Türkiye’de Sosyal Parafiskal Gelirler ve Vergilerin, Gelirin Yeniden Dağılımına Etkisi pdf – Yandex indir

“Ölümü dikkate almaksızın yaşamı anlamak ne kadar imkânsız ise vergilemeyi dikkate almaksızın sosyal harcamalarla gerçekleştirilen yeniden dağılımı anlamak da o kadar imkânsızdır”    
Edwin Amenta
 
 
 
 
Gelirin yeniden dağılımı, üretim ilişkileri sonucunda piyasada üretilen gelirin adaletsiz bölüşümünü daha adil bir hale getirmek için devletin elindeki araçları kullanarak yüksek gelirlilerden düşük gelirlilere doğru gelir akımı yaratmasıdır. Devletin geliri yeniden dağıtmasındaki amacı, toplumdaki gelir eşitsizliklerinin düzeltilmesini ve yoksulluğun azaltılmasını sağlamaktadır. Devletin bu alandaki en önemli araçları ise sosyal güvenlik sistemleri ile maliye politikaları kapsamında olan vergiler ve kamu harcamalarıdır. Sosyal güvenlik sistemi kapsamında toplanan sosyal parafiskal gelirler ile vergilerin toplanma biçimi ve hangi kesimlere ne kadar yük getirdiği, sosyal güvenlik sistemi kapsamında yapılan harcamalar ile kamu harcamalarının hangi kesimlere doğru ne seviyede gelir akımı yarattığı yeniden dağılımın yönünü ve büyüklüğünü belirlemektedir. Elinizdeki çalışmada öncelikli olarak sosyal güvenlik sistemi gelirlerini oluşturan sosyal parafiskal gelirler ile bu sistemin finansmanında önemli oranda kullanılan vergi gelirlerinin gelirin yeniden dağılımı üzerindeki etkisi incelenmektedir.
 

Türkiye’de Sosyal Parafiskal Gelirler ve Vergilerin, Gelirin Yeniden Dağılımına Etkisi isimli 220 sayfadan oluşan kitap ; İsmet Emre Gökalp tarafından yazılmış ve GECE KİTAPLIĞI yayınevinin 22.08.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Türkiye’de Sosyal Parafiskal Gelirler ve Vergilerin, Gelirin Yeniden Dağılımına Etkisi pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.