Türkiye’de Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Çalışmaları Sistematik Bir Analiz (1990-2023) pdf – Yandex indir

tarafından
10
Türkiye’de Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Çalışmaları Sistematik Bir Analiz (1990-2023) pdf – Yandex indir

Bu kitap, Manevi Danışmanlık ve Rehberlik alanına duyulan mesleki kaynaklı
bir merak ve ilginin ürünüdür. Akademik geçmişim süresince lisansüstü tez okumak
benim için bir zevk ve alışkanlık haline geldi desem, abartmış sayılmam. Bu ilgi nedeniyle
her fırsatta YÖKTEZ veri tabanında yaptığım gezintiler, bir süre sonra araştırma
alanı MDR olan tezlere yoğunlaştı. Henüz bir sistematik derleme yapma düşüncesi
oluşmamışken, bilgisayarımda bu alanda yapılan lisansüstü tezler konu kategorilerine
göre tasnif edilmiş ve birçoğu incelenmiş durumdaydı.
Türkiye’de MDR çalışmalarının kısa tarihi düşünüldüğünde, bu serüvenin henüz
yeni çıkılmış uzun bir yolculuk olduğunu kestirmek zor değildir. Bu alandaki ilk
lisansüstü tezlerin ortaya çıkışından bu yana, yani ilk otuz yılı tamamlamaya az kala,
akademik birikimin geldiği noktayı gözden geçirmenin gelecek adımların belirlenmesi
açısından yerinde olacağı fikrinden ve “dönüp bir bakalım, ne kadar yol gitmişiz?”
düşüncesinden yola çıkan bu araştırma, bugün bir kitap haline dönüştü.
 
 

Türkiye’de Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Çalışmaları Sistematik Bir Analiz (1990-2023) isimli 176 sayfadan oluşan kitap ; Ayşe Burcu Gören tarafından yazılmış ve SON ÇAĞ YAYINLARI-AKADEMİK yayınevinin 03.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Türkiye’de Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Çalışmaları Sistematik Bir Analiz (1990-2023) pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.