Türkçe Fiillerdeki Fosil İsimler pdf – Yandex indir

Türkçe Fiillerdeki Fosil İsimler pdf – Yandex indir

Her gün yürüdüğünüz yolda bir fosil taşına rastlamak gibi, gündelik dilde sıklıkla kullandığınız bazı fiillerin tabanında da fosil isimler bulabilirsiniz.
Bu fosil isimler geçmişte bağımsız bir birim olarak kullanıldıkları halde bugün onlardan türeyen fiillerin tabanında kalmış, tek başlarına kullanımları oldukça azalmış ya da tamamen ortadan kalkmıştır.
Beze-, esirge-, okşa-, utan- fiillerinin tabanındaki fosil isimler nelerdir?
Bile- bocala-, böbürlen- fiillerindeki fosil isimler olan bi, boca, böbür hangi dillerden alıntıdır?
Dinlen-, iğren-, kıskan- fiillerinde fosilleşen tın, ig, kız Eski Türkçe dönemindeki hangi metinlerde kullanılmıştır?
Bekle-, kavur-, sakla- fiillerinin tabanındaki bek, kak, sak standart Türkçede fosilleşmişken Anadolu ağızlarında hangi anlamlarda kullanılmaya devam etmiştir?
Fosil isimleri araştırırken sözcüklerin kökenine dair bilgilere ve yazılı kaynaklardaki serüvenine de değinen elinizdeki çalışma, standart Türkçedeki 80 fiilin tabanında fosilleşmiş 72 ismi ele almaktadır. öğrencilerimize yararlı olması dileğiyle…
 

Türkçe Fiillerdeki Fosil İsimler isimli 144 sayfadan oluşan kitap ; Özge Ezel Şahiner tarafından yazılmış ve BİLGE KÜLTÜR SANAT yayınevinin 23.02.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Türkçe Fiillerdeki Fosil İsimler pdf – Yandex indir - PDF indir