Türk Toplumunun Tüketim Anlayışı Sosyolojik Açıdan Bir İnceleme pdf – Yandex indir

tarafından
3
Türk Toplumunun Tüketim Anlayışı  Sosyolojik Açıdan Bir İnceleme pdf – Yandex indir

Bu kitap, sosyolojik bir bakışla günümüz Türk toplumunun bir tüketim toplumu haline gelişini konu edinmektedir. Türk toplumu, yaklaşık iki yüzyıllık modernleşme serüveninin günümüzdeki aşamasında hem geleneksel hem modern hem de postmodern özellikleri bünyesinde barındırarak melez bir toplum görüntüsü vermektedir. Bu görüntünün arka planında Batı modernleşmesini taklit ederek uygulama kararlılığı ile kendi kültür kodlarının uzun bir süredir devam eden gerilimleri bulunmaktadır. Ayrıca postmodernliğin küreselleşerek Türk toplumunda karşılık bulması kültürel kodlara hem serbest bir alan açmış hem de geleneksel değer dünyasını yerinden etmiştir. Bu çalışmada Türk toplumunun tüketim alışkanlıklarının sağlıklı bir şekilde anlaşılabilmesi için özellikle tüketim kültürünün Batı’daki doğuşu ve tarihsel gelişimine geniş bir yer verilmiştir. Tüketim kültürü, Batı’daki modernleşme hareketlerinin, akılcılaştırmanın ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle özellikle ekonomik/iktisadi ürünler yaşam tarzlarını belirleyici olduğunda görünür olmuştur. Batı’nın modernleşmesi ve tüketim toplumu haline gelişi ile aynı serüveni paylaşmamasına rağmen, Türk toplumu da bir tüketim toplumu özelliği göstermekte ve o kültürün yansımaları yaşamın bütün boyutlarında gözlemlenebilmektedir. Türk toplumunda önceleri üst tabaka ile sınırlı olan tüketim kültürünün günümüzde hemen hemen bütün toplumsal kesimler tarafından arzulandığı hatta tecrübe edilen bir kültür olduğu açık bir şekilde kendini göstermektedir. Türk toplumundaki dini uygulama ve yorumlar da bundan azade olmayıp bu kültür ile ilişkide meşrulaştırıcı, onaylayıcı bir rolle dönüşerek karşımıza çıkmaktadır.
 

Türk Toplumunun Tüketim Anlayışı Sosyolojik Açıdan Bir İnceleme isimli 191 sayfadan oluşan kitap ; Muhammed Özdil tarafından yazılmış ve ÇİZGİ KİTABEVİ yayınevinin 15.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Türk Toplumunun Tüketim Anlayışı Sosyolojik Açıdan Bir İnceleme pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.