Türk Siyasal Hayatında Kazım Karabekir pdf – Yandex indir

tarafından
6
Türk Siyasal Hayatında Kazım Karabekir pdf – Yandex indir

Kâzım Karabekir hakkında daha önce yapılan çalışmalardan farklı olarak bu çalışmada, onun özellikle siyasal hayatı ölümüne kadar bir bütün olarak incelenmiş ve daha gerçekçi bir Karabekir profili verilmeye çalışılmıştır.

Karabekir, Kurtuluş döneminde M. Kemal Paşa’nın en yakınındaki isim olduğu ve M. Kemal Paşa, ordu müfettişliği görevinden alındıktan ve askerlikten istifa ettikten sonra ona bağlılığını bildirerek bir anlamda Atatürk’ü Atatürk yapan isim olduğu hâlde Kuruluş döneminde nasıl olup da dışlanan isimler arasında yer almıştır? İstanbul’un işgaline kadar Millî Mücadele’ye katılmamış olan İsmet ve Fevzi Paşalar hangi özelliklerinden dolayı kuruluş döneminde Atatürk’ün en güvendiği kişiler olmuşlar, buna karşılık Karabekir ve diğer Millî Mücadele komutanları hangi özelliklerinden dolayı İstiklâl Mahkemesinde yargılanmışlardır?

Bu çalışma, Karabekir’in Cumhuriyet yönetimi konusunda baştaki kararsız ve belirsiz tutumunu, Cumhuriyet’in ilanından habersiz oluşu ve sonradan öğrenişi ile birlikte ele almaktadır. Karabekir’in Cumhuriyet’ten sonra ilk muhalefet partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının başına geçişini, menkubiyet yıllarında Atatürk’e ve onun yönetim anlayışına getirdiği sert eleştirilerini ve muhalefetini, hürriyet kavramına yaklaşımları bakımından 2. Abdülhamit, Enver Paşa ve Atatürk hakkındaki benzetmelerini kendi eserlerine dayanarak bu kitaptan izlemek mümkündür.

Kitapta, Karabekir’in değişmeyen Sultan Abdülhamit düşmanlığının sebepleri, Millî Mücadele fikrini ilk ortaya atanın kendisi olduğu iddiasından dolayı 1930’larda başına gelen olaylar, polis takibi altındayken 1933 yılında kendisine bir suikast tertiplenmek istendiği ve kendisinin “karşı bir suikast” tehdidi iddiası, Atatürk’ten sonra cumhurbaşkanı olmak istediği iddiaları, yine Atatürk’ün ölümünden sonra CHP’ye dönerek milletvekili olmasının bazı eski TCF’li arkadaşlarınca eleştirilmesi, 1946’da Mareşal Fevzi Çakmak’ın Demokrat Partiyle yakınlaşmasına karşı Karabekir’in de CHP’den TBMM Başkanı yapılması hususları da ele alınmaktadır.
 

Türk Siyasal Hayatında Kazım Karabekir isimli 522 sayfadan oluşan kitap ; Ali Çiftçi tarafından yazılmış ve NOBEL BİLİMSEL yayınevinin 03.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Türk Siyasal Hayatında Kazım Karabekir pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.