Türk Şiirinde Yunus Emre pdf – Yandex indir

Türk Şiirinde Yunus Emre pdf – Yandex indir

Kadim medeniyetimizin inşasına ve tekâmülüne katkı sağlayan isimlerden biri de Yunus Emre’dir. O, şiirleriyle bir taraftan insanları iyiye, güzele davet ederken diğer taraftan Türkçenin yazı dili olarak gelişimine hizmet etmiştir. Geriye dönüp bakıldığında, kültür ve medeniyetimize sanat, mimari, bilim, felsefe vb. alanlarda katkı sağlayan pek çok bilim insanı, sanatçı, düşünür, tarihçi, ozan arasından Yunus’u ayıran en belirgin özellik, Türkçe hassasiyeti ve bu konuda kazandığı zafer olmuştur.
Yunus Emre’nin gerek tarihî belgelere yansıyan yaşam mücadelesi gerekse menkıbeler etrafında anlatılagelen hayat hikâyesi kendi içinde insanlığa örnek olacak kesitler barındırır. Ozanın, Dîvân’ın başında yer alan Risâletü’n-Nushiyye adlı mesnevisiyle Dîvân’a hayat veren şiirleri, hayata bakışını tüm yönleriyle ortaya koyar.
 

Türk Şiirinde Yunus Emre isimli 145 sayfadan oluşan kitap ; tarafından yazılmış ve PARADİGMA AKADEMİ YAYINLARI yayınevinin 29.12.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Türk Şiirinde Yunus Emre pdf – Yandex indir - PDF indir