Türk Edebiyatında Manzum Fetvalar pdf – Yandex indir

tarafından
12
Türk Edebiyatında Manzum Fetvalar pdf – Yandex indir

İslam dünyasında dinî eserlerin manzum biçimde kaleme alınması bir gelenek olarak yüzyıllarca devam eden ve yüzlerce eserin ortaya konulmasına vesile olan özgün bir uygulama olmuştur. Bu şeklin benimsenmesi büyük ölçüde manzum anlatımın cazip ve ezbere yatkın bir yol, yazarın şair ve asıl eserin de manzum olması gibi sebeplere dayanmıştır. İslâm dünyasında manzum anlatım biçiminin dinî eserlerin hemen her türünde uygulandığı görülmektedir. Dinî eser ifadesiyle tefsir, tecvid, kırâat, hadis, kelam, fıkıh gibi Kur’ân ve Sünnet’e dayalı ilimlere ait kalem mahsulleri kastedilmektedir. Bu konuda erken dönemlerden itibaren Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemlerinde dinî-şer’î ve dinî-tasavvufî çerçevelerde ayet ve hadis çevirilerinden tefsir, fıkıh, kelâm ve akâide, kırâatten ilmihale, siyerden tabakata, kısas-ı enbiyâ ve menâkıb-ı evliyâdan maktel ve kaside-i bürde ve bür’e çevirilerine kadar yüzlerce manzum eserin yazıldığı ve çok zengin bir dil ve edebiyat hazinesinin ortaya konulduğu görülmektedir.
 

Türk Edebiyatında Manzum Fetvalar isimli 283 sayfadan oluşan kitap ; Muhittin Eliaçık tarafından yazılmış ve PARADİGMA AKADEMİ YAYINLARI yayınevinin 23.09.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Anka’nın Anahtarı / Hayallerine Sahip Çık 2. Kısım pdf - Yandex indir başlıklı makalemizde Anka’nın Anahtarı / Hayallerine Sahip Çık 2. Kısım indir, Anka’nın Anahtarı / Hayallerine Sahip Çık 2. Kısım oku ve Anka’nın Anahtarı / Hayallerine Sahip Çık 2. Kısım pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Türk Edebiyatında Manzum Fetvalar pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.