Turistik Ürün ve Destinasyon Markalaşması pdf – Yandex indir

tarafından
4
Turistik Ürün ve Destinasyon Markalaşması pdf – Yandex indir

Bu kitapta kent paydaşları bakış açısıyla pazarlama ve destinasyon markalaşması kapsamında Kahramanmaraş ve kentin sahip olduğu turistik ürünlerin değerlendirmesi yapılmıştır. Kitap üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde turistik ürün, turistik ürün çeşitlendirmesi ve turistik ürün pazarlama kavramlarına yönelik bilgiler sunulmuştur. İkinci bölümde marka ve markalaşma kavramları, destinasyon markalaşması ve araştırmanın konusunu oluşturan Kahramanmaraş ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Son bölümde ise, toplanan veriler yazılı ortama aktırılmış ve deşifre edilmiştir. Oluşturulan faktör havuzu literatürde ortaya koyulan diğer faktörlerle karşılaştırılarak veriler kodlamaya tabi tutulmuştur. Verilerin güvenilirliğini arttırmak ve bulguların daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmak amaçlı, orijinal görüşme transkriptlerinden alınan özgün alıntılar da kullanılmıştır. Görüşme verileri nitel analiz yazılımı kullanılarak, AHP anket verileri ise çok kriterli karar verme yazılımı kullanılarak analiz edilmiştir.
 

Turistik Ürün ve Destinasyon Markalaşması isimli 142 sayfadan oluşan kitap ; Kolektif tarafından yazılmış ve EĞİTİM KİTABEVİ yayınevinin 23.08.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Turistik Ürün ve Destinasyon Markalaşması pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.