Toplumsal Dilbilim Diyalektoloji ve Ağızbilim Sözlüğü pdf – Yandex indir

tarafından
8
Toplumsal Dilbilim Diyalektoloji ve Ağızbilim Sözlüğü pdf – Yandex indir

Türkiye’de geleneksel olarak diyalektolojiye ve onun alt dalı olarak gelişen ağızbilime, son zamanlarda ise toplumsal dilbilime yoğun bir ilgi olduğu hâlde bugüne kadar yalnızca bu alanlara hitap eden bir terminoloji sözlüğü hazırlanmamıştır. Bizim tespitimize göre dünyada İngilizce olarak yazılmış yalnızca iki sözlük vardır. Bu çalışmamız, ülkemizde sadece zikredilen alanların terimlerini içeren ilk sözlüktür. Sözlük ihtiyacını giderebilmek amacıyla hazırladığımız çalışmamıza, hâlihazırda kullanımda olan yüzlerce terimin yanında, ele aldığımız alanların akademik anlamda terminolojisine henüz girmemiş olan birçok terimi dâhil ettik. Terminolojide kullanılmasını önerdiğimiz terimlerden bazıları şunlardır; arz-rica hiyerarşisi, aforizma dürtüsü, antistandart tutum, dil dostluğu, dilinden utanma, duygu ekleri, edimsel atmosfer, inandırıcılık değeri, deyim kullanımını özendirme, diyalektolojik görünüm yanılsaması, bireysel dil-bağımsız dil çizgisi, standartlaşma paradoksu, zoraki dezavantaj, uygun ses beklentisi, sen deme eşiği, şanslı kelimeler, şanssız kelimeler, yazım sembolizmi, yörüklük vurgusu, atasözü kullanımını özendirme, Mobil Olmayan Yaşlı Kırsal Kadınları [MOYKKA ‘NORF’], kurum çaresizliği, yanıltıcı akrabalık hitapları, toplumsal değişke hiyerarşisi, asimetri ihlali vs
 

Toplumsal Dilbilim Diyalektoloji ve Ağızbilim Sözlüğü isimli 400 sayfadan oluşan kitap ; Kerim Demirci tarafından yazılmış ve ANI YAYINCILIK yayınevinin 23.03.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Toplumsal Dilbilim Diyalektoloji ve Ağızbilim Sözlüğü pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.