Tiyatroda Yeni Yönelişler (Avangart Tiyatro) pdf – Yandex indir

tarafından
6
Tiyatroda Yeni Yönelişler (Avangart Tiyatro) pdf – Yandex indir

20. yüzyılın sanat tarihi için hareketli geçen bir asır olma özelliği, tiyatro için de geçerlidir. Tiyatronun kökeninden 20. yüzyıla kadar olan geçirdiği değişim ve dönüşümlere bakıldığında en hareketli dönemin 20. yüzyıl sonrası olduğu görülür. 20. yüzyıla kadar tiyatro, dramatik yapı üzerinden değişim ve dönüşümler geçirirken 20. yüzyılın son çeyreğinden sonra postdramatik kavramının
konuşulmaya başlandığı gözlemlenmektedir.
   
20. yüzyıl sonrası tiyatroda görülen hızlı değişimler ve dönüşümler incelendiğinde yönetmenlik kavramının doğuşu, avangart tiyatro girişimleri, en sonunda da postdramatik kavramı öne çıkmaktadır. Bu çalışmada yönetmenlik kavramının doğuşuyla başlayan,
avangart tiyatro girişimleriyle devam eden izlek takip edilerek 21. yüzyıl tiyatrosunu etkileyen, postdramatik kavramının ortaya çıkmasında katkısı olduğu var sayılabilecek girişimler incelenmiştir.
     
‘Tiyatrodaki Yeni Yönelişler’, yönetmenler ve tiyatro girişimleri üzerinden araştırılmıştır.
 

Tiyatroda Yeni Yönelişler (Avangart Tiyatro) isimli 240 sayfadan oluşan kitap ; Yasin Çetin tarafından yazılmış ve MİTOS BOYUT YAYINLARI yayınevinin 15.09.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Tiyatroda Yeni Yönelişler (Avangart Tiyatro) pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.