Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Uygulama Kitabı pdf – Yandex indir

tarafından
9
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Uygulama Kitabı pdf – Yandex indir

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Uygulama Kitabı ile öğrencilerin; Anatomi, Radyografi Pozisyonları, Radyasyondan Korunma ve benzeri derslerinde aldıkları teorik bilgilerin görseller ve anahtar sorular yoluyla desteklenerek öğrenmenin kolaylaştırılması, pekiştirilmesi ve kalıcılığının arttırılması amaçlanmıştır. Alman fizikçi Wilhelm Conrad Röntgen’in 1895 yılında keşfettiği x-ışınlarının sağlık alanında kullanımı ile vücut bulan radyografi, tıbbın gören gözü olarak tanımlanan radyolojinin temelini oluşturur. Günümüz tıp teknolojisinde ileri görüntüleme teknikleri, gerek iyi yetişmiş kalifiye tıbbi görüntüleme teknikerlerinin iş disiplini gerekse hızlı ve düşük maliyetle elde edilen radyografik tetkiklerin etkisiyle, tıbbi amaçlı elde edilen görüntülerin oldukça büyük bir bölümünü oluşturur. Bu kitapta, öğrencilerin x-ışınları yoluyla grafi elde ederlerken “neyi, neden, nasıl” sorularını cevaplayabilmeleri hedeflenmiştir. Kitabın kapsadığı anatomik bilgiler sayesinde neyin görüntüleneceği, radyografilerin çekilme amacı ile neden görüntüleneceği ve radyografi pozisyonlandırmaları ile tetkikin nasıl çekileceği tanımlanmaktadır. Bu kitap ile sağlanacak kazanımlar yoluyla öğrencilerin gerek öğrenimleri sırasında gerekse mesleki yaşamlarında başarılı birer tıbbi görüntüleme teknikeri olmaları hedeflenmektedir.
 

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Uygulama Kitabı isimli 123 sayfadan oluşan kitap ; Ercan Türerer tarafından yazılmış ve KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI yayınevinin 20.01.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Uygulama Kitabı pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.