Teşkilat-ı Mahsusa pdf – Yandex indir

tarafından
5
Teşkilat-ı Mahsusa pdf – Yandex indir

İttihat ve Terakkî Cemiyetî’nin üç liderinden her biri, 1911 ila 1918 yılları arasında kendisine bağlı özel istihbarat örgütü oluşturdu. Bu araştırmanın konusunu teşkil eden Teşkilât-ı Mahsusa, Enver Paşa’nın Osmanlı Devleti’nin iktidar yapısı içinde konumunu korumasında kendisine yardımcı olabilmesi için kurduğu Batı tarzı bir özel kuvvettir. Teşkilat aynı zamanda iç güvenliğin sağlanması ve saldırılarla baş etmesi gibi zor problemlerin çözümünde de ona yardımcı olacaktır.
Philip Stoddard bir döneme damgasını vuran Teşkilât-ı Mahsusa’nın hikâyesini dönemin yazılı kaynaklarından hareketle incelemekle yetinmiyor aynı zamanda tarihe tanıklık edenlerin hafızasını da dikkate alıyor. Yazarın doktora tezi olan eser, bu konuda yapılan ilk akademik çalışmadır. Çeşitli dilden kaynaklardan ve döneme şahitlik eden kilit isimlerden Eşref Kuşçubaşı ile yapılan görüşmelerden edinilen bilgiler bu teşkilatın tarihin aydınlatılması konusunda paha biçilmez bir kıymeti haizdir.
 
İçimizde kimsenin kaybedecek bir şeyi yoktu. Davamızın haklı olduğuna ve çalışmalarımızın mühim olduğuna inanmıştık. Sonunda kazanamayacak oluşumuzu göz ardı etmeye meyyaldik. Hiç değilse, harbin sonunda etrafımızdaki dünya çökmeden, ufak tefek birkaç zafer daha kazanabilirdik.
 
Eşref Kuşçubaşı
 

Teşkilat-ı Mahsusa isimli 208 sayfadan oluşan kitap ; Philip H. Stoddard tarafından yazılmış ve SELENGE YAYINLARI yayınevinin 01.09.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Teşkilat-ı Mahsusa pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.