Teori ve Uygulamada Kamu Yönetimi ve Siyaset Alanında Yaşanan Bilimsel Gelişmeler pdf – Yandex indir

Teori ve Uygulamada Kamu Yönetimi ve Siyaset Alanında Yaşanan Bilimsel Gelişmeler pdf – Yandex indir

İçindekiler
 
On Democracy
Effects of Industry 4.0 on Organizational Processes
Kamu Yönetimi Araştırmalarında Karşılaştırmalı Analiz Yöntemi: Potansiyel ve Sorunlar
Kamu Yönetiminin Dijitalleşmesi: Kamuda Büyük Veri Kullanımı
Kamu Yönetiminde Dönüşüm ve Eğitim Sisteminde Yöneticilerin Yeni Rolü: Öğretim Liderliği
Geleneksel Kamu Yönetiminden Yeni Kamu Hizmeti Yaklaşımına: Karşılaştırmalı Bir Analiz
Türk Kamu Yönetiminde Mahrumiyet Bölgesi: Kavramsal Bir Analiz
Konu Yönetimi Perspektifinden Türk Kamu Yönetiminde Uyuşturucu ile Mücadele Politikasının Değerlendirilmesi
Olağanüstü Dönemlerde Kamu Hizmetlerinin Etkin Yönetimine Yönelik Bir Politika Önerisi
Yeni Kamu İşletmeciliği Sonrası: Yeni Kamu Hizmeti ve Yeni Kamu Yönetişimi   Paradigmalarının Karşılaştırılması
Kamu  Kurumlarında Bilişim Teknolojilerinin Benimsenmesi ve Başarısı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenilirlik
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kapsamında Kamu Yönetiminin Dönüşümü: Kamu Hizmetlerinde Yapay Zeka Uygulamaları
Siyasal İletişim Bağlamında Siyasal Manipülasyonun Değerlendirilmesi
Çağımızın Minör Siyaset Biçimleri Üzerine Bir İnceleme: Türkiye Örneği
Askeri Elitler ve Türk Siyasi Hayatına Etkileri: Askeri Bir Bakış Açısıyla Değerlendirme
Duvar Geleneğinin Siyasal-Toplumsal Karşılığı Üzerine
1982 Anayasasında İdare Olgusu
Feminist Vatandaşlık Teorisinin, Liberal ve Cumhuriyetçi Vatandaşlık Teorisi ile Kesiştiği ve Ayrıştığı Noktalar
İnsan Kaynakları Yönetiminde Cinsiyet Farklılığını Yönetebilmek
Covid-19 Pandemisinin Eğitim Politikalarına Ulusal Düzeyde Etkileri
Koronavirüs Sürecinde Demografik Özellikler Açısından Benlik Saygısı: Bitlis Devlet Hastanesi Sağlık Meslek Mensupları
Türkiye, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri(ABD) ve Almanya Örnekleri Üzerinden Üniter ve Federal Devlet Sistemlerindeki Yerel Yönetimlerin Covid-19 ile Mücadele Yöntemleri Türkiye’de 6360 Sayılı Yasa Kapsamında Mahalle ve Köy Yönetiminde Yaşanan Değişim ve Dönüşüme İl Mülki Amirlerinin ve Belediye Başkanlarının Bakışı
Türkiye’de İnsan Haklarının Gelişimi ve Kurumsallaşma Süreci
Türkiye’de Çevre Yönetimi ve Merkez Teşkilatlanmasının Dönüşümü
Seçkinlerin Dolaşımı Teorisi Çerçevesinde Demokrat Parti Döneminde Merkez-Çevre İlişkileri İstanbul’da Soylulaştırmanın Sosyo-Kültürel Etkileri: Poligon Mahallesi Örneği
Klasik Liberalizmin Özgürlük Anlayışı ile Liberteryenizmin Özgürlük Anlayışının Karşılaştırılması
Barışın İnşası Bağlamında Yeşil Teorinin Gelişimi ve Birleşmiş Milletlerin Rolü
Modern Dünyanın Kentsel Kökenleri Üzerine: Avrupa’da Ticaret Kentlerinin Yükselişi ve Çöküşü
1980 Sonrası Türkiye’nin Kentsel Dönüşüm Politikası
İklim Değişikliğinin Savunmasız/Kırılgan Gruplar Bağlamında Halk Sağlığı Açısından Ortaya Çıkardığı Sorunlar
 

Teori ve Uygulamada Kamu Yönetimi ve Siyaset Alanında Yaşanan Bilimsel Gelişmeler isimli 677 sayfadan oluşan kitap ; tarafından yazılmış ve GAZİ KİTABEVİ yayınevinin 05.01.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan İş’in Sırrı Başarılı Girişimciliğin Anahtarı pdf - Yandex indir başlıklı makalemizde İş’in Sırrı Başarılı Girişimciliğin Anahtarı indir, İş’in Sırrı Başarılı Girişimciliğin Anahtarı oku ve İş’in Sırrı Başarılı Girişimciliğin Anahtarı pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Teori ve Uygulamada Kamu Yönetimi ve Siyaset Alanında Yaşanan Bilimsel Gelişmeler pdf – Yandex indir - PDF indir