Temirlenk (Timurlenk) 1931 pdf – Yandex indir

tarafından
21
Temirlenk (Timurlenk) 1931 pdf – Yandex indir

Beş yüz elli sene önce bir adam dünyaya hâkim olmak istedi, her girişiminde başarılı oldu. Biz bu adama Temirlenk diyoruz.
Başlangıçta pek gösterişsiz şartlar içinde yetişen bu adamın, birçok fatihler meydana getiren Orta Asya’da bir parça toprakla biraz hayvanından fazla hiçbir şeyi yoktu. Temirlenk, ne Büyük İskender gibi bir hükümdarın oğlu, ne de Cengiz Han gibi bir kabile reisi değildi. İskender’in Makedonyalılar gibi bir milleti, Cengiz Han’ın da Moğolları vardı. Fakat Temir kendi milletini kendi toplamış bir adamdır.
Dünyanın yarısından çok orduları mağlup etmiş, şehirleri altüst etmiş, onların yerine istediği yolda yenilerini inşa etmiştir.
Temir Devleti’nin kurucusu olan Büyük Komutan Temirlenk’in destansı hikâyesi sizlerle…
 

Temirlenk (Timurlenk) 1931 isimli 264 sayfadan oluşan kitap ; Nedim Vafik tarafından yazılmış ve DORLİON YAYINEVİ yayınevinin 25.08.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Temirlenk (Timurlenk) 1931 pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.