Teknolojiyi Anlamak pdf – Yandex indir

tarafından
27
Teknolojiyi Anlamak pdf – Yandex indir

Bu kitap, insan, toplum ve kültür üzerine neredeyse tüm soruların, sorunların ve tartışmaların bir şekilde teknolojiye dair soru, sorun ve tartışmalarla ilişkilendirildiği bir dönemde, teknolojiyi anlamaya dair en önemli düşünsel çabalardan biri olan teknolojik determinizmi çalışmak için yazıldı. Teknolojik determinizm, modern düşüncenin teknoloji ve bilim merkezli düşünsel ikliminin temeline yerleşmiş bir düşünce biçimidir. İnsan eylemlerinin anlam bulduğu tarihsel akışın ve toplumsal gelişimin anlamlandırılmasında teknoloji merkeze alan bir yaklaşımdır. Toplumu ve kültürü teknoloji ile ilişkisinde açıklamayı en doğru ve yararlı açıklama biçimi olarak gören bir perspektiftir. Dört yüz yıldan fazla süredir çok farklı bağlamlarda farklı toplumsal ve düşünsel koşullarda savunulup eleştirilmiş bir düşünce ekolüdür. Bu kitabın iddiasına göre de, bugünün teknobilim ve teknokültür çağında teknolojiyi anlamak için en önemli düşünsel kaynaklardan biridir. İşte elinizdeki kitap, bu kaynağı en geniş bağlamıyla anlayıp açıklamayı amaç edinmiştir. Bu amaç bağlamında söz konusu düşünsel kaynağın kavramsal ve kuramsal aparatlarını, bugün teknolojiyi ve teknoloji ile ilişkide toplumu ve kültürü ela alan çalışmalara en yetkin ve kullanışlı biçimde sunmayı hedeflemektedir.
                              
Kitap, erken modern dönemin bilim felsefesi tartışmalarından yirminci yüzyılın iletişim kuramlarına uzanan geniş bir çerçevede çok yönlü yürütülen bir tarihsel-kuramsal inceleme olarak yazıldı. Umut etmektedir ki, bu tarihsel-kuramsal inceleme, teknoloji, toplum ve kültür üzerine şimdiki ve gelecekteki kuramsal ve pratik çalışmalara bir ardalan olarak sürekli destek ve kaynak olabilsin. Olabildiği sürece, kendisine verilen emek anlamlı kalacaktır.
 

Teknolojiyi Anlamak isimli 402 sayfadan oluşan kitap ; Ali Karakaya tarafından yazılmış ve DORLİON YAYINEVİ yayınevinin 06.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Teknolojiyi Anlamak pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.