Tehafütü’l-Felasife Filozofların Tutarsızlıkları pdf – Yandex indir

Tehafütü’l-Felasife Filozofların Tutarsızlıkları pdf – Yandex indir

İmam Gazâlî bu eser için şöyle söylemektedir; “Bu cahillerin nabzının ahmaklıkla attığını gördüğüm zaman eski filozofların görüşlerini reddetmek için Tehafütü’l-Felasife’yi yazmayı bir vazife bildim. Bununla onların ilahiyata dair akidelerinin tutarsız ve sözlerinin çelişik olduğunu açıklayarak reddetmek, akıllı insanlar için alay konusu olan görüşlerinin iç yüzünü ve felaketlerini ortaya koymaktır. Bunun avam arasından çeşitli akide ve görüşleriyle temayüz eden zeki kimselere ibret olmasını sağlamaktır.”
Gazâli bu eserinde, filozofların toplamda 20 meselede çelişkilerini incelemiştir.
Metafiziğe dair 16,
Tabîat ilimlerine dair 4.
Bunlardan;
On meselede bid’at ve sapıklığa,
Yedisinde ispatlamaktan âciz olduklarını ve
Üç tanesinde de küfre düştüklerini söylemiştir.
İmam Gazâlî, felsefeyi tamamen reddetmemiştir. Filozofların, İslâm inancı ile çelişmeyen akla ve mantığa uygun olan görüşlerini alıp kabul etmiştir. İmam Gazâlî burada şöyle der: “İbn Sina ile Farabi’nin aktarmalarından edindiğimiz kanaate göre Aristo felsefesi üç kısma ayrılır: Bir kısmı küfrü gerektirir. Bir kısmı bidatçiliği gerektirir. Üçüncü bir kısmı da var ki hiç bir şekilde onu inkâr etmemek gerekir.”
 

Tehafütü’l-Felasife Filozofların Tutarsızlıkları isimli 312 sayfadan oluşan kitap ; İmam Gazali tarafından yazılmış ve KAYIHAN YAYINLARI yayınevinin 24.02.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Kur’an ve Modern Bilim Uyumlu mu Uyumsuz mu? pdf - Yandex indir başlıklı makalemizde Kur’an ve Modern Bilim Uyumlu mu Uyumsuz mu? indir, Kur’an ve Modern Bilim Uyumlu mu Uyumsuz mu? oku ve Kur’an ve Modern Bilim Uyumlu mu Uyumsuz mu? pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Tehafütü’l-Felasife Filozofların Tutarsızlıkları pdf – Yandex indir - PDF indir