Tarihu’t-Taberî Taberî Tarihi 2 pdf – Yandex indir

tarafından
4
Tarihu’t-Taberî Taberî Tarihi 2 pdf – Yandex indir

…Resulullah (sav.):
Kureyş’in vay hâline! Savaş onları yiyip bitirdi. Beni ve Arapları baş başa ve rahat bıraksalar da onlar beni bertaraf ederlerse Kureyş muradına ermiş olacak. Allah beni onlara galip kılarsa o zaman da fevç fevç İslam’a girecekler. Ama onlarda bir takat kaldıkça savaşacaklar. Kureyş ne zannediyor? Vallahi Allah’ın bana verdiği görev uğruna onlara karşı mücadeleyi sürdüreceğim. Allah ya bu davayı muzaffer kılacak ya da bu uğurda ruhumu teslim edeceğim…
…Hudeybiye’den önce İslam’da hiçbir zafer onunki kadar büyük olmadı. Savaş döneminde insanlar ancak muharebe meydanında karşılaştılar. Ancak barış olup da savaş sona erince insanlar birbirlerine güvenince bir araya geldiler.
Karşılıklı konuşup tartıştılar ve müzakerelerde bulundular. İslam makul düşünebilen kime sunulduysa onlar İslam’a girdi. O iki yıllık (barış) döneminde İslam’a girenlerin sayısı daha önceki dönemde girenler kadar ve hatta ondan daha çoktu…
 

Tarihu’t-Taberî Taberî Tarihi 2 isimli 671 sayfadan oluşan kitap ; Muhammed b. Cerir Taberi tarafından yazılmış ve ANKARA OKULU YAYINLARI yayınevinin 31.01.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

Tarihu’t-Taberî Taberî Tarihi 2 pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.