Tam Yargı Davasında Dava Açma Süreci pdf – Yandex indir

tarafından
7
Tam Yargı Davasında Dava Açma Süreci pdf – Yandex indir

I. Bölüm
Tam Yargı Davasının Koşulları Ve Dava Açma Süresinin Hukuki Niteliği
II. Bölüm
Tam Yargı Davasında Dava Açma Süresinin Görünümleri

ÖNSÖZ
Elinizdeki bu çalışma, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Doktora Programı kapsamında hazırlanan aynı başlıklı doktora tezinin gözden geçirilmiş halidir.

Konunun seçilmesinden planının oluşturulmasına, komite toplantılarından tezin savunulmasına kadar uzun ve yorucu bir sürecin sonucunda ortaya çıkan bu eserin ortaya çıkmasında emeği geçenlere burada yer vermek istiyorum. Öncelikle doktora döneminde danışmanlığımı üstlenerek hem akademik hem de mental anlamda destek veren ve beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan, tez sürecini uzaktan devam ettirmek zorunda kaldığım dönemde dahi varlığını her daim hissettiğim kıymetli hocam Doç. Dr. M. Ayhan TEKİNSOY’a özellikle teşekkür ederim. Tezin planlanmasında, yazımında ve savunmasında verdikleri emeklerden dolayı Prof. Dr. Ali AKYILDIZ’a, Prof. Dr. Cenker GÖKER’e, Doç. Dr. K. Burak ÖZTÜRK’e, Doç. Dr. D. Çiğdem SEVER’e ayrıca teşekkür ederim.

Tezin yazım aşamasının önemli bir bölümünde Ankara’da bulunamadım. Bu dönemde tezi hazırlarken kaynak temininde ve savunma sonrası işlemlerde desteğini benden hiçbir zaman esirgemeyen kıymetli arkadaşım ve meslektaşım Ar. Gör. Hakan VURAL’a teşekkürü bir borç bilirim.

Son olarak, kıymetli eşim Dr. Öğr. Üyesi Emine AYRANCI BAĞRIAÇIK’a teşekkür etmek istiyorum. Bu süreçte beni hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Tezimi defalarca okuyup eleştirilerini benimle paylaştı. Yanımda olmasaydı bu süreç çok daha uzun ve zorlu olurdu. İyi ki varsın…

Çalışma idari yargılama usulünün en çetin konularından dava açma süresini tam yargı davası kapsamında ele almaktadır. Bu yönüyle çalışmanın akademiye katkı sağlaması beni ziyadesiyle memnun edecektir. Her akademik eserde olabileceği gibi muhakkak eksikler ve hatalar mevcuttur. Kıymet verip edinen ve zamanını ayırıp okuyanların eserin gelişimi adına yapacakları eleştiriler oldukça önemli. Ünlü bir deyişle, “Barika-i hakikat müsademe-i efkardan doğar.”

Ocak 2022, Osmaniye
 

Tam Yargı Davasında Dava Açma Süreci isimli 202 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Ahmet Bağrıaçık tarafından yazılmış ve SAVAŞ YAYINLARI yayınevinin 17.02.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan İslam Hukuku Mukayeseli, Yargıtay Kararı İlaveli Açıklamalı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun pdf - Yandex indir başlıklı makalemizde İslam Hukuku Mukayeseli, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun indir ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun oku hakkında bilgiler verilmektedir.

Tam Yargı Davasında Dava Açma Süreci pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.