Tam Yargı Davalarınsa Kısmi Islah pdf – Yandex indir

tarafından
4
Tam Yargı Davalarınsa Kısmi Islah  pdf – Yandex indir

İdari yargılama usulünde öngörülmüş dava türlerinden biri olan tam yargı davaları bakımından 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda, uyuşmazlık konusu miktarın belirtilmesi gerekli kılınmıştır. Ancak kimi zaman bu miktarın net olarak belirlenmesi mümkün olamamaktadır. Bu durumda idari yargılama usulünde, medeni yargılama usulünün aksine talep miktarının artırılmasına imkân veren bir düzenleme mevcut değildi. Bu nedenle ortaya çıkan hak kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla 6459 sayılı İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunumuzda yapılan değişiklikle idari yargı sistemimiz açısından bir gereklilik olan ıslah düzenlemesi, kanunda yerini almıştır. Bu çalışmada öncelikle tam yargı davaları, idarenin sorumluluğu kavramı ile iddia ve savunmanın değiştirilmesi ve genişletilmesi yasağı incelenmiş, ardından ıslah düzenlemesi medeni yargılama usulü ile karşılaştırmalı olarak incelenerek günümüzdeki sorunlar ve ihtiyaçlar içtihatlar doğrultusunda değerlendirilmiştir.
 

Tam Yargı Davalarınsa Kısmi Islah isimli 142 sayfadan oluşan kitap ; Nisa Elçin Yusufoğlu tarafından yazılmış ve PLATON HUKUK yayınevinin 28.08.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Tam Yargı Davalarınsa Kısmi Islah pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.