Suriyeli Sığınmacılar ve Türkiye Gerçeği Kriz Yönetimi – Entegrasyon Politikaları pdf – Yandex indir

tarafından
6
Suriyeli Sığınmacılar ve Türkiye Gerçeği  Kriz Yönetimi – Entegrasyon Politikaları  pdf – Yandex indir

2011 yılında başlayan Suriye iç savaşı sonrasında milyonlarca Suriyelinin komşu ülkelere ve Avrupa’ya kitleler halinde göç etmesi büyük bir krize sebep olmuştur. 2011 senesinden itibaren açık kapı politikası uygulayarak Suriye Arap Cumhuriyeti halkını kabul eden Türkiye, başta Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi uluslararası örgütlerle iş birliği içinde uyum politikaları yürüterek geniş kapsamlı bir kriz yönetimi başlatmıştır. Çalışma, Türkiye örneğinde gerçekleşen sığınmacı krizini ve kriz yönetimine ilişkin uyum politikalarını konu edinmiştir. Kitapta, Suriyeli sığınmacı krizinin yarattığı etkilerin hafifletilmesi için oluşturulan uyum politikaları analiz edilerek sığınmacılara yönelik mevcut uyum politikalarının etki değerlendirmesinin yapılması amaçlanmaktadır. Sığınmacıların entegrasyonunun sağlanması amacıyla oluşturulan uyum politikaları, sığınmacıların doğuştan getirdikleri haklarının korunarak toplum içinde eşit bireyler olarak yaşamlarını sürdürebilmeleri için oldukça önemlidir. Literatürde bu konuda yapılacak çalışmalar Suriyeli sığınmacıların entegrasyonu için atılacak yeni adımlara yol göstermesi açısından büyük önem taşımaktadır.
 

Suriyeli Sığınmacılar ve Türkiye Gerçeği Kriz Yönetimi – Entegrasyon Politikaları isimli 140 sayfadan oluşan kitap ; Tamer Cihan Zengin tarafından yazılmış ve KRİTER BASIM YAYIN DAĞITIM yayınevinin 19.01.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

Suriyeli Sığınmacılar ve Türkiye Gerçeği Kriz Yönetimi – Entegrasyon Politikaları pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.