Sufi Tedkikler Tasavvufi Düşünceye Dair Araştırmalar pdf – Yandex indir

tarafından
17
Sufi Tedkikler Tasavvufi Düşünceye Dair Araştırmalar pdf – Yandex indir

İslâm’ın ihsân boyutunda yaşanmasını hedeeyen tasavvufî düşünce, dünyevîleşmeye bir tepki olarak erken dönemlerden itibaren Müslümanlar arasında taraar bulmuş bir yöneliştir. Sûfîler, Hz. Peygamber ve sahâbe-i
kirâm dönemindeki İslâmî yaşantının saığına uygun bir hayat yaşamak gayesiyle, önceleri zühd ve verâ hareketi şeklinde ortaya çıkan yollarını, sonraları yün elbise giyerek dünyaya değer vermediğini gösterenlerin yolu
olarak tasavvuf şeklinde isimlendirmiştir. Zamanla daha sistematik bir  şekilde düşünce dünyalarının sınırlarını ortaya koyan sûfîler, gönül mede niyeti inşâ edebilmenin izini sürmüş, dünya görüşlerini Kur’ân-ı Kerim ve
Sünnet’e dayandırarak şekillendirmişlerdir. Tasavvufî sistemi ve sûfîleri anlamaya yönelik küçük bir adım niteliğinde olan bu çalışmada, sûfîlerin düşünce dünyalarının kodları ve tasavvufî sistemin incelikleri, bütüncül bir
bakış açısı ile ele alınmıştır. Çalışma tasavvufî düşünceye dâir uzunca bir  süredir devam eden araştırmaların bir bütünlük içerisinde bir araya getirilmesi sûretiyle oluşturulmuş bir eserdir. Bu eserle gayemiz, tasavvufî düşün-
ceyi ve sûfîleri tanımak isteyen, bu yolda nereden başlayacağını bilemeyen ve ileri okumalar için bir alt yapı oluşturmak isteyen kimselere destek olmaktır.
 

Sufi Tedkikler Tasavvufi Düşünceye Dair Araştırmalar isimli 295 sayfadan oluşan kitap ; Fatih Çınar tarafından yazılmış ve RUMİ YAYINLARI yayınevinin 23.01.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Kur’an’da İstiğfar ve Tövbe pdf - Yandex indir başlıklı makalemizde Kur’an’da İstiğfar ve Tövbe indir, Kur’an’da İstiğfar ve Tövbe oku ve Kur’an’da İstiğfar ve Tövbe pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Sufi Tedkikler Tasavvufi Düşünceye Dair Araştırmalar pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.