Stratejik Yönetim Araştırmaları pdf – Yandex indir

tarafından
6
Stratejik Yönetim Araştırmaları pdf – Yandex indir

İÇİNDEKİLER
 
Stratejik Yönetim Kuram ve Araştırmalarına Genel Bir Bakış Çerçevesinde Kitapta Ele Alınan Konuların Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Mehmet BARCA
 
Bilim Alanı Olarak Stratejik Yönetimin Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Mehmet BARCA
 
Pozisyon Okulunun Stratejik Yönetim Düşüncesine Katkısı: Michael E. Porter’ın 1980-2000 Yılları Arasındaki Eserleri Üzerine Bir Değerlendirme
Dr. Öğr. Üyesi Esra DİL
 
Kaynaklara Dayalı Yaklaşım: Gelişimi, Kuramsal Çerçevesi ve Problemleri
Prof. Dr. Mahmut HIZIROĞLU
 
Mavi Okyanus Stratejisine Genel Bakış
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AMARAT, Prof. Dr. Mahmut AKBOLAT
 
Kökeninden Günümüze İnovasyon Kavramı
Prof. Dr. Sema YİĞİT
 
Stratejik Yönetimde Mikro Temeller Nedir?
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BAĞIŞ, Prof. Dr. Mahmut HIZIROĞLU
 
Davranışsal Stratejinin Temelleri ve Araştırma Gündemi
Arş. Gör. Gülay TINMAZ, Prof. Dr. Mahmut HIZIROĞLU
 
Örgütlerin Çevresel Uyum Süreçlerinde Uygulamalı Bir Model: Uyum Döngüsü
Dr. Öğr. Üyesi Ersin IRK
 
Firma Davranışının Stratejik Grup Bağlamı İçerisinde Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YILDIRIM
 
Kümelenme Teorisinin Gelişimi
Prof. Dr. Sema YİĞİT
 
Şehir Rekabetçiliği
Dr. Öğr. Üyesi Musa Said DÖVEN
 
Uluslararası Rekabetçilik ve Elmas Modeli
Dr. Öğr. Üyesi Koray GÜRPINAR
 

Stratejik Yönetim Araştırmaları isimli 437 sayfadan oluşan kitap ; Mehmet Barca tarafından yazılmış ve EFE AKADEMİ YAYINLARI yayınevinin 27.04.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Stratejik Yönetim Araştırmaları pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.