Sporcularda Bilişsel Esneklik, Sportif Öz Güven ve Başarı Motivasyonu pdf – Yandex indir

tarafından
5
Sporcularda Bilişsel Esneklik, Sportif Öz Güven ve Başarı Motivasyonu pdf – Yandex indir

İçindekiler
 
 
TEŞEKKÜR
İÇİNDEKİLER
TABLOLAR LİSTESİ
SİMGELER VE KISALTMALAR LİSTESİ
BÖLÜM I
1.1. Giriş             
1.1.1. Problem Cümlesi
1.1.2. Alt Problemler
1.1.3. Araştırmanın Amacı
1.1.4. Araştırmanın Önemi
1.1.5. Araştırmanın Varsayımları
1.1.6. Araştırmanın Sınırlılıkları
1.1.7. Tanımlar
BÖLÜM II: ALANYAZIN TARAMASI
2.1. Spor
2.1.1. Sporun Tanımı ve Anlamı
2.1.2. Sporun Tarihçesi
2.1.3. Sporun Kaynağı
2.1.4. Sporun Amacı ve Fonksiyonları
2.1.5. Sporun Önemi
2.2. Takım ve Bireysel Sporlar
2.2.1. Bireysel Spor
2.2.2. Takım Sporları
2.3. Sporun Bireyler Üzerine Etkisi
2.3.1. Sporun Sosyal Etkileri
2.3.2. Sporun Psikolojik Etkileri
2.3.3. Sporun Fizyolojik Etkileri
2.4. Bilişsel Esneklik
2.4.1. Bilişsel Esneklik Kavramı
2.4.2. Bilişsel Esneklik ve Spor
2.5. Sportif Öz Güven
2.5.1. Sportif Öz Güvenin Sportif Başarıya Etkisi
2.5.2. Sportif Öz Güven ve Spor Performansı Arasında İlişki
2.5.3. Sportif Öz Güvenin Artırılması
2.6. Başarı Motivasyonu
2.6.1. Sporcu Bağlılığı ve Spora Özgü Başarı Motivasyonu Arasındaki İlişki
2.7. İlgili Araştırmalar
2.7.1. Bilişsel Esneklik ile İlgili Araştırmalar
2.7.2. Sportif Öz Güven ile İlgili Araştırmalar
2.7.3. Spora Özgü Başarı ile İlgili Araştırmalar
BÖLÜM III: YÖNTEM
3.1. Araştırma Modeli
3.2. Araştırma Grubu
3.3. Veri Toplama Araçları
3.3.1. Kişisel Bilgi Formu
3.3.2. Bilişsel Esneklik Ölçeği
3.3.3. Sportif Sürekli Kendine Güven Ölçeği
3.3.4. Spora Özgü Başarı Motivasyonu Ölçeği
3.4. Verilerin Analizi
BÖLÜM IV: BULGULAR VE YORUMLAR
BÖLÜM V: TARTIŞMA
SONUÇ VE ÖNERİLER
KAYNAKÇA
 

Sporcularda Bilişsel Esneklik, Sportif Öz Güven ve Başarı Motivasyonu isimli 129 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Metin Yüceant tarafından yazılmış ve GAZİ KİTABEVİ yayınevinin 31.10.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Sporcularda Bilişsel Esneklik, Sportif Öz Güven ve Başarı Motivasyonu pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.