Spor Yönetiminde Örnek Olaylar pdf – Yandex indir

tarafından
7
Spor Yönetiminde Örnek Olaylar pdf – Yandex indir

Spor örgütlerini ve olaylarını, daha çok,  bu örgütleri içine alan geniş ve daha geniş sistemlerin dinamikleri şekillendiriyor. Bu noktada aslolan, spor yönetimi olaylarının arkasındaki “temel sorun”u teşhis etmek, onun üzerine kavramsal analizler yapabilme becerisi kazanmaktır. Biz de bu kitabı böyle bir yaklaşımla oluşturduk. Farklı düzeyleriyle siyaset, ekonomi, eğitim, boş zamanlar, örgütler, kapitalizm, çalışma yaşamı, uluslararası konjonktür vs. öğelerle ilişkisellik bağlamında biçimlenen sporu, çeşitli düzeylerdeki “yönetim olayları” olarak düşündük.    “Spor Yönetiminde Örnek Olaylar” örgüt içi dinamiklerin ötesindeki toplumsal olgularla ilişkilendirilerek kurgulandı. Kimi temel belirleyici etkenlerin, spor olaylarını kendine bağımlı biçimde şekillendirdiği vurgusuyla… Örnek çeşitliliğini, mikro-mezzo-makro spor yönetimi olaylarıyla geniş tutmaya çalıştık. Mikro ölçekli geleneksel mahalle salonlarından büyük ölçekli spor işletmelerine, tesis sorunlarından pazarlama çabalarına, insan kaynaklarından kadın girişimcilere, “kitle sporu”ndan beden eğitimi derslerine, ulusal spor politikalarından makro/uluslararası politik krizlerin spordaki izdüşümlerine, stadyum işletmeciliğinden amatör futboldaki sorunlara ve alt liglere vs. konulara uzanan bir yelpazede spor yönetimi örnek olaylarını sorunsallaştırdık. Örneklerin kimisinde bugün ve güncel olan gelişmeler, kimisinde tarihsellik var.  Bu olayların kimisi yaşanmışlıktan esinlenme, kimisi kurgu… Ama hepsi de spordaki meslek uzmanlarının, yöneticilerin, vs. aktörlerin karşılaşabileceği;  üstüne kafa yoracağı olaylar… Hepsi de gerçeklikten izler taşıyan birer potansiyel araştırma konusu. Kitaptaki örneklerin, her örneğe dair temel soruların ve başvuru kaynaklarının spor yönetimindeki sorunlar önünde etkili olmaya ve kavramsal analizlere dair bir katkı sunacağını düşünüyoruz.
 

Spor Yönetiminde Örnek Olaylar isimli 99 sayfadan oluşan kitap ; Muazzez Şaşmaz Ataçocuğu tarafından yazılmış ve EFE AKADEMİ YAYINLARI yayınevinin 11.05.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Spor Yönetiminde Örnek Olaylar pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.