Spor Bilimlerinde Veri Analizine Giriş SPSS Uygulamalı pdf – Yandex indir

tarafından
5
Spor Bilimlerinde Veri Analizine Giriş SPSS Uygulamalı pdf – Yandex indir

Spor Bilimlerinde Veri Analizine Giriş kitabı, araştırma sürecini tasarlama, verilerin analizi ve analiz sonuçları yorumlanmayı içeren yedi ana bölümden oluşmaktadır. Kitabın ilk bölümünde, bilimsel araştırmanın ne olduğu ve bilimsel çalışmanın tasarlanması kısaca anlatılmıştır. Bu bölümün yazılmasının nedeni öğrencilere istatistiksel araştırmaların bilimin önemli bir parçası olduğunu açıklayarak, bilimsel araştırmanın ciddiyetini anlatmaktır. İkinci Bölüm’ de, verinin ne olduğu anlatılarak, veri dosyasının nasıl hazırlanacağı gösterilmiş, veri girişi ve verilerin hatalardan arındırılmasından bahsedilmiştir. Üçüncü Bölüm’ de, ortalamalar, standart sapma, yüzdelik dağılımlar gibi betimsel istatistiklerin açıklamaları yer almaktadır. Bu bölümdeki kavramların bilinmesi daha sonraki kavramların anlaşılması açısından önemlidir. Dördüncü Bölüm’ de, normal dağılımdan bahsedilmiş, normallik testleri uygulanmış ve normallik dağımlarını inceleyen grafiklerin oluşturulması gibi ön analizler ele alınmıştır. Kitabın diğer bölümlerinde ise gruplar arası karşılaştırmalar için kullanılacak teknikler tartışılmıştır. Beşinci Bölüm’ de t- testleri, Altıncı Bölüm’ de varyans analizleri, Yedinci Bölüm’ de değişkenler arasındaki ilişkileri keşfetmek için kullanılan temel istatistiksel teknikler anlatılmıştır. Bu bölümler oluşturulurken parametrik ve parametrik olmayan testlere aynı bölümlerde yer verilmiştir. Tüm istatistiksel analizlerde varsayımlara, analizlerin nasıl yapılacağına (komutlar), çıktının nasıl yorumlanması gerektiğine değinilmiştir.
 

Spor Bilimlerinde Veri Analizine Giriş SPSS Uygulamalı isimli 242 sayfadan oluşan kitap ; tarafından yazılmış ve EFE AKADEMİ YAYINLARI yayınevinin 25.02.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Spor Bilimlerinde Veri Analizine Giriş SPSS Uygulamalı pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.