Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmet pdf – Yandex indir

tarafından
8
Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmet pdf – Yandex indir

Sosyal sorunları anlamak, sosyal hizmeti anlamanın bir yoludur. Sosyal hizmet uzmanları, sosyal sorunlarla çevrelenen nüfus gruplarının zorlu yaşam deneyimlerine yakından tanıklık etmektedir. Sosyal sorunların kırılgan grupların yaşantısındaki iz düşümleri sosyal hizmet uygulamalarına yön vermektedir. Bu eser, Türkiye’de sosyal hizmet lisans programlarında okutulan “Sosyal Sorunlar” dersi için öncü kaynak kitap olma iddiası taşımaktadır.

Eserde, Türkiye’de “başlıca sosyal sorun” olarak kabul edilen pandemi, yoksulluk, işsizlik, göç, terör ve savaş, çocuk ihmali ve istismarı, kadına yönelik şiddet, suç, bağımlılık, ayrımcılık, iklim değişikliği ve çevre, nüfusun yaşlanması, eğitim ve ruh sağlığı gibi olgular, evrensel ve yerel gerçeklik ile sosyal hizmetin değerleri çerçevesinde ele alınmaktadır.

Eserin her bir bölümünde “ortak sistematik” benimsenmiştir. Her bir bölümde ilgili sosyal sorun kavramsal yönleriyle açıklanmış; sosyal sorunun önce dünyadaki sonra da Türkiye’deki güncel boyutlarına ve yansımalarına yer verilmiştir. Son olarak her bir bölümde ilgili sosyal sorunun sosyal hizmetle ilişkisi sosyal hizmet alanları, uygulamaları ve rolleri çerçevesinde incelenmiştir. Değerlendirme sorularıyla, anlatıların üzerine yeniden düşünülmesi; ileri okuma önerileriyle, okuyucunun sınırları aşarak öğrenme serüvenine devamı amaçlanmıştır.
Tamamı sosyal hizmet akademisyeninden/uzmanından oluşan on sekiz bölüm yazarı, siz kıymetli okuyucularla buluşacak olmanın heyecanıyla özverili çalışmalarını yürütmüştür. Eserin; geleceğin sosyal hizmet uzmanlarına ve sahadaki profesyonellere yeni bakış açıları kazandıracağına, etkili sosyal hizmet uygulamalarının gerçekleştirilmesine katkılar sağlayacağına gönülden inanıyoruz.
 

Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmet isimli 378 sayfadan oluşan kitap ; Kolektif tarafından yazılmış ve NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK yayınevinin 09.09.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmet pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.